Dokument potrzebne do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE

Aby zarejestrować pojazdu sprowadzony z terenu Unii Europejskiej (np. Niemiec, Belgi, Francji, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Austrii) potrzebujesz następujące dokumenty:
źródło: własnie

Reklama