Data dodania: 08-06-2019 r.

Już wkrótce wysokie kary związane z rejestracją pojazdu!


Rząd powoli wprowadza projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Co za tym idzie? zostaną wprowadzone kary finansowe związane z czynnościami związanymi z rejestracją pojazdu.

Poniżej podamy najważniejsze informacje odnośnie wprowadzony kar.

Jaka będzie wysokość kary?
1000zł! - kara będzie niezmienna.

Za co będą nakładane kary?
Kary finansowe będą nakładane, jeśli w ciągu 30 dni:

- właściciel zakupionego pojazdu zarejestrowanego na terytorium nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu,

- właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej wbrew przepisowi nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- właściciel pojazdu wbrew przepisowi nie złoży wniosku o wyrejestrowanie pojazdu,

- właściciel pojazdu nie zawiadomi starostę o nabyciu i zbyciu pojazdu

- właściciel pojazdu nie zawiadomi starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

- posiadaczem pojazdu powierzonego mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną nie złoży wniosku o jego rejestrację wbrew przepisowi art. 73a ust. 3

Kto będzie nakładał kare finansową?
Karę nakładać będzie starosta właściwy w sprawie rejestracji pojazdu w drodze decyzji administracyjnej.

------------------------------------------------

Zobacz w całości rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu (informacje odnośnie wprowadzonych kar znajdują się na stronie od 435 do 437)


X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.