Data dodania: 24-07-2023 r.

Od 1 stycznia 2024 r obowiązek rejestracji. Znika zgłoszenie nabycia pojazdu


Od nowego roku zniknie możliwość zgłaszania nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju i pojawią się obowiązek rejestracji pojazdu. Pojawiły się również nowe stawki kary za złamanie przepisów o których mowa w ustawie.
Zgodnie z nowym art. 73aa ustawy - "Prawo o Ruchu Drogowym":
 • 1. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
 • 1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • 3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • 3. W przypadku gdy właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust. 1, jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni.
 • 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2, w odniesieniu do pojazdów, dla których ten podmiot uprawniony posiada ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów.
 • 5. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.
 • 6. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 albo 3, właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane:
 • 1) zaświadczenie o demontażu pojazdu (w przypadku przekazania pojazdu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu),
 • 2) zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 albo art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • 7. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia tego pojazdu przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 albo 3.”;

Z ustawy usunięto określenie "nabycie". Natomiast obowiązuje zgłoszenie zbycia pojazdu. W przepisach unormowanie miejsce gdzie należy zgłosić zbycie pojazdu:

 • 2a. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, właściciel pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Zmiana wysokości kar za przekroczenie terminów o których mowa w przepisach.

 • Jeżeli jako osoba fizyczna nie zarejestrujemy pojazdu w ciągu 30 dni otrzymamy kare w wysokości 500 zł.
 • Jeżeli jako osoba fizyczna nie zarejestrujemy pojazdu w ciągu 180 dni otrzymamy kare w wysokości 1000 zł.
 • Jeżeli prowadzimy handel pojazdami i nie zarejestrujemy pojazd w okresie 90 dni otrzymamy karę w wysokości 1000 zł
 • Jeżeli prowadzimy handel pojazdami i nie zarejestrujemy pojazd w okresie 180 dni otrzymamy karę w wysokości 2000 zł
 • Jeżeli nie zgłosimy zbycia pojazdu w terminie 30 dni, otrzymamy kare w wysokości 250 zł
Ważną zmianą jest informacja o tym że kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie, a nie jak dotychczasowo każdy z osobna.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.