Regulamin strony - autoWnioski.pl


Poniżej znajduję się regulamin strony, dotyczący korzystania i funkcjonowania forum i komentarzy do tekstów zawartych na stronie. Każdy użytkownik serwisu musi zaakceptować i przestrzegać obowiązuję zasady.

Postanowienia ogólne


§1 autoWnioski.pl to strona informacyjno-pomocnicza na której można komentować treści oraz jest wyposażone forum, które służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych forum z zastrzeżeniem §11. Ich przedmiotem może być tylko i wyłącznie prawo i jemu pochodne dziedziny.

§2 autoWnioski.pl nie udziela pomocy ani porad prawnych. Jest jedynie platformą, dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć.

§3 Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania prawne mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.

§4 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Administrator - osoba zarządzająca forum i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadająca również funkcję moderatora każdego działu forum.
Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy użytkowników.
Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez użytkownika.
Avatar - niewielki obrazek określający użytkownika forum (z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących emblematów; patrz niżej).
IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
Cookies - niewielkie pliki tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu.

§5 Komentowanie i korzystanie z forum jest bezpłatne.

Posty na forum


§6 Publikować posty na forum może każdy zarejestrowany użytkownik.

§7 Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.

§8 Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji).

§9 Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób.

§10 Zabronione jest umieszczania na forum propozycji udzielania pomocy prawnej poza forum, reklamowanie lub promowanie swojej działalności, jak również umieszczanie postów, z treści których wynika, że użytkownik poszukuje pomocy prawnej poza forum. Powyższy zakaz obejmuje również nicki, podpisy, avatary, posty, Prywatne Wiadomości (PW) oraz e-maile przesyłane do użytkowników.

Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności na forum w jakiejkolwiek formie wydać może jedynie Administrator do którego należy się w tej sprawie zwrócić za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila.

§11 Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni.

Wszelkie tematy, których forma przyjmie charakter czatu internetowego lub luźnej pogawędki, a które mogą być kontynuowane drogą Prywatnych Wiadomości, komunikatorów internetowych lub e-maili będą zamykane, ewentualnie usuwane będą konkretne posty.

Ocena tematu pod kątem niniejszego § pozostaje w rękach Administratorów i Moderatorów autoWnioski.pl.

§12 Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §27.

§13 Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.

§14 Usuwania postów i tematów na forum dokonują Administratorzy i Moderatorzy. Użytkownik po upływie okresu przewidzianego w §8 nie może usunąć swojej wypowiedzi. Każda umieszczona treść może bowiem stanowić pomoc lub wskazówkę dla innych. Co do zasady żądanie ich usunięcia będą ignorowane.

Nazwy użytkownika (nicki)


§15 Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać jedynie znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).

§16 Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

§17 Zastosowanie do nazw użytkowników mają również przepisy §9 i §10.

Podpisy (sygnatury)


§18 Zastosowanie do podpisów mają przepisy §9 i §10.

Avatary


§19 Wymiary emblematu mogą maksymalnie wynosić 80x80 pikseli.

§20 Dopuszczalne są jedynie pliki z roszerzeniem *.jpg, *.gif i *.png.

§21 Rozmiar pliku emblematu nie może przekraczać 6 kilobajtów.

§22 Zastosowanie do emblematu mają również przepisy §9 i §10.

Sankcje


§23 Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu, który narusza regulamin forum albo netykietę.

§24 Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności posty:

- nieczytelne pod względem stylistycznym,
- napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
- z rażącą ilością błędów ortograficznych,
- nie wnoszące treści merytorycznych,
- umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę
- powielane w różnych miejscach na forum
- błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
- będące formą ogłoszenia

§25 Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora forum.
W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z forum (ban).
Usunięcie z forum nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

§26 Naruszające regulamin nicki podlegają zmianie przez Administratora. Naruszające regulamin podpisy i avatary ulegają zmianie bądź usunięciu przez Administratorów oraz Moderatorów.

§27 W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa o ewentualnym przestępstwie zostaną powiadomione organy ścigania. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.

Postanowienia końcowe


§28 Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji oraz hasła.

§29 Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na forum. Złamanie tej zasady grozi sankcjami określonymi w niniejszym regulaminie.

§30 Rejestracja i korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

§31 Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia (odwołanie) od decyzji Moderatora albo Administratora. Odwołania składa się do osoby, która wydała przedmiotową decyzję za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila. Decyzja Moderatora lub Administratora, co do sposobu rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§30 Rejestracja i korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

Polityka prywatności i RODO


Polityka Prywatności dla domeny autoWnioski.pl, informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz dane administratora serwisu - RODO oraz informacja o plikach Cookies znajduja się w tym miejscu: Polityka prywatności i RODO

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.