Wniosek o odwołanie (uchylenie) mandatu drogowego


W przypadku gdy kierowca otrzymał mandat drogowy i według jego oceny jest niesłuszny i wydany bez podstaw, przysługuje mu odwołanie od nałożonego mandatu karnego. Poniżej pobierz druk odwołania o uchylenie mandatu karnego.

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przysługuje nam odwołanie od mandatu.

 • § 1. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15– 17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.
 • § 1a. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w trybie określonym w § 1, jeżeli grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2. Podlega on również uchyleniu, gdy grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1–1b, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.

Kto może się odwołać od mandatu drogowego?

 • Osoba pełnoletnia - mająca skończone 18 lat,
 • Rodzic lub opiekun prawny - jeżeli odwołujący nie ma skończone 18 lat,
 • Przedstawiciel ustawowy lub kurator - jeżeli mandat otrzymała osoba ubezwłasnowolniona,

Ile mam czasu na złożenie odwołania od mandatu karnego?

 • W przypadku przyjęcia mandatu - mamy 7 dni od daty wystawienia dokumentu na złożenie odwołania,
 • Jeżeli odwołanie składa przedstawiciel służby lub sądu - może to zrobić po 7 dniach od wystawienia mandatu karnego.

Ile kosztuje odwołanie od mandatu drogowego?

Odwołanie od mandatu jest bezpłatne.

Gdzie musze złożyć odwołanie od mandatu karnego?

Odwołanie musisz złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy dla terenu, na którym wystawiono ci mandat. Masz dwie możliwości:
 • zanieś wniosek do biura podawczego sądu,
 • wyślij go pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres sądu.

Jak wygląda postępowanie w sprawie wydania decyzji sądu o uznaniu lub nie odwołania?

Po złożeniu wniosku o uchylenie mandatu czekaj na odpowiedź z sądu (listowną), z której dowiesz się o dacie posiedzenia. Nie musisz uczestniczym w posiedzeniu chyba że sąd będzie tego wymagał. Następnie czekaj na decyzji.

Jakie są przesłanki do złożenia odwołania od mandatu drogowego?

Istnieje kilka przesłanego do złożenia odwołania od nałożenia mandatu karnego. Odwołaj się, jeśli dostaniesz mandat:
 • za działanie, które nie było wykroczeniem – na przykład było wykroczeniem tylko do 14 kwietnia, a policjant wystawił ci mandat 15 kwietnia, za działanie
 • ,
 • za które może ukarać tylko sąd – na przykład grozi za to areszt, a nie mandat,
 • za działanie w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można było uniknąć. Na przykład parkujesz samochód w niedozwolonym miejscu, by ratować czyjeś życie,
 • za działanie, które zostało spowodowane twoją chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych. Na przykład przekraczasz prędkość, bo masz atak schizofrenii i wydaje ci się, że musisz uciekać.

Wzór - Wniosek o odwołanie (uchylenie) mandatu drogowego

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o uchylenie mandatu drogowegoPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o uchylenie mandatu drogowegoPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o uchylenie mandatu drogowegoFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o uchylenie mandatu drogowego

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.