Umowa użyczenia (pożyczenia lub wypożyczenia) przyczepy lekkiej, przyczepy ciężarowej, przyczepy ciężarowo rolniczej, przyczepy samochodowej lub przyczepy specjalnej kempingowej


Chciałbyś wypożyczyć komuś na pewien okres przyczepy, przyczepy ciężarowej czy przyczepy specjalnej lub rolniczej? Zrób to spisując odpowiednią umowe użyczenia pojazdu. Umowa zapewni Ci pewność że osoba której wypożyczysz pojazd Cię nie oszuka. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór użyczenia (pożyczenia lub wypożyczenia) przyczepy. Na podstawie takiego dokumentu, można bezpiecznie i prawnie, dokonać wypożyczenia pojazdu.
Umowa użyczenia lub wypożyczenia przyczepy jest dokumentem pozwalającym biorącemu w użyczenie przedmiotu na używanie w określonym czasie i charakterze. Różnica pomiędzy umową najmu, a umową dzierżawy jest jej bezpłatny charakter. Przepisy dotyczące umowy użyczenia określa ustawa -Kodeks cywilny w art. 710 -719.

Kodeks cywilny - przepisy dotyczące umowy użyczenia:

 • Art. 710. [Umowa użyczenia]:
  Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
 • Art. 711. [Wady rzeczy użyczonej]: Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.
 • Art. 712. [Sposób używania rzeczy]:
  § 1. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.
  § 2. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.
 • Art. 713. [Koszty, wydatki, nakłady]:
  Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.
 • Art. 714. [Odpowiedzialność za przypadkową utratę rzeczy lub jej uszkodzenie]:
  Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.
 • Art. 715. [Wygaśnięcie użyczenia]:
  Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.
 • Art. 716. [Żądanie zwrotu przed terminem]:
  Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
 • Art. 717. [Odpowiedzialność solidarna]:
  Jeżeli kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania, ich odpowiedzialność jest solidarna.
 • Art. 718. [Zwrot rzeczy użyczonej]:
  § 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
  § 2. Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.

Wzór - Umowa użyczenia (pożyczenia lub wypożyczenia) przyczepy lekkiej, przyczepy ciężarowej, przyczepy ciężarowo rolniczej, przyczepy samochodowej lub przyczepy specjalnej kempingowej

Pobierz darmowy druk wzoru umowy użyczenia (pożyczenia lub wypożyczenia) pojazdu do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Umowa użyczenia (pożyczenia) przyczepyPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Umowa użyczenia (pożyczenia) przyczepyPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Umowa użyczenia (pożyczenia) przyczepyFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Umowa użyczenia (pożyczenia) przyczepy

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.