Ośrodki Szkolenia Kierowców (OSK) na prawo jazdy w miejscowośći - Bałtów (Gmina Bałtów)


W przypadku gdy chcemy przystąpić do egzaminów na nowe dla nas kategorie prawa jazdy, będziemy musieli zgłosić się do odpowiedniego Ośrodka Szkolenia Kierowców aby przejść i zaliczyć odpowiednie kursy a następnie przystąpić do egzaminu państwowego. Zobacz gdzie znajdują się Ośrodki Szkolenia Kierowców w miejscowości Bałtów aby przystąpić do egzaminu na kategorię A, B, T lub inną.

Co to jest OSK (Ośrodek Szkolenia Kierowców) - Bałtów?

Ośrodek szkolenia kierowców jest miejscem doskonalenia techniki jazdy kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania odpowiednimi pojazdami lub miejscem gdzie przejdziemy proces nauki i przygotowania kierowcy do egzaminów na określoną kategorie prawa jazdy.

Dla jakich kategorii (rodzajów) prawa jazdy prowadzone są szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców? - Bałtów?

 • Kategoria AM - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) motorowerem,
 • b) czterokołowcem lekkim;
 • Kategoria A1 - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria A2 - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria A - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) motocyklem,
 • b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria B - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
 • d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria B1 - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) czterokołowcem,
 • b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria C - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria C1 - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria T - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria D - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.
 • a) autobusem,
 • b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria D1 - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
 • b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Kategoria D1+E - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
 • Kategoria B+E, C+E lub D+E - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 • Kategoria C1+E - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
 • Kategoria B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E
 • Kategoria C+E i D - uprawnia do poruszaniem się pojazdami:
 • zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E,

Ile kosztuje szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców - Bałtów?

Koszt przygotowania do egzaminu zależy od cennika danego ośrodka i rodzaju kategorii na którą chcemy zostać przygotowani.

Gdzie znajdują się Ośrodki Szkolenia Kierowców w miejscowości Bałtów?

Zobacz na mapie OSK
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.