Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (ZPU) Łomazy (Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej)


W przypadku gdy zamierzamy podjąć prace w jednostce w której chcemy być kierowcą pojazdu uprzywilejowanego, musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Poniżej możesz pobrać wzór wniosku o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Pobierz darmowy wzór wniosku o wydanie odpowiedniego zezwolenia.
Pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
 • jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • zespołu ratownictwa medycznego;
 • Policji;
 • jednostki ratownictwa chemicznego;
 • Straży Granicznej;
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Służby Więziennej;
 • Służby Ochrony Państwa;
 • straży gminnych (miejskich);
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;
 • Służby Parku Narodowego;
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
 • Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • jednostki niewymienionej, jeżeli pojazd jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • kserokopię prawa jazdy.
Zezwolenie może otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy.
 • A1, A2, A,
 • B1, B2, B, B+E,
 • C1, C1+E, C, C+E,
 • D1, D1+E, D, D+E.

Na jaki okres czasu wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentu?

Wniosek o wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi składam w urzędzie zgodnie z miejscem zamieszkania. Tak więc, jeżeli mieszkamy w miejscowości Łomazy to wniosek musimy złożyć w placówce urzędu Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Wniosek nie składamy zgodnie z miejscem zameldowania, tylko zgodnie z miejscem zamieszkania. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 zł + 0,50 zł (opłata za wydanie zezwolenia + opłata ewidencja). Czas oczekiwania na dokument wynosi do 2 dni.

Dane urzędu (Wydziału komunikacji)

 • Nazwa urzędu: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
 • Adres oddziału: Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska (zobacz jak dojechać do urzędu)
 • Powiat: Powiat bialski
 • Gmina: Łomazy
 • Zakres terytorialny (miasta, gminy): Biała Podlaska, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie

Dane kontaktowe urzędu


Jak wygląda zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Wzór wniosku o wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - Łomazy.

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.