Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (ZPU) Tarnawatka (Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim)


W przypadku gdy zamierzamy podjąć prace w jednostce w której chcemy być kierowcą pojazdu uprzywilejowanego, musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Poniżej możesz pobrać wzór wniosku o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Pobierz darmowy wzór wniosku o wydanie odpowiedniego zezwolenia.
Pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
 • jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • zespołu ratownictwa medycznego;
 • Policji;
 • jednostki ratownictwa chemicznego;
 • Straży Granicznej;
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Służby Więziennej;
 • Służby Ochrony Państwa;
 • straży gminnych (miejskich);
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;
 • Służby Parku Narodowego;
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
 • Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • jednostki niewymienionej, jeżeli pojazd jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • kserokopię prawa jazdy.
Zezwolenie może otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy.
 • A1, A2, A,
 • B1, B2, B, B+E,
 • C1, C1+E, C, C+E,
 • D1, D1+E, D, D+E.

Na jaki okres czasu wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentu?

Wniosek o wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi składam w urzędzie zgodnie z miejscem zamieszkania. Tak więc, jeżeli mieszkamy w miejscowości Tarnawatka to wniosek musimy złożyć w placówce urzędu Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Wniosek nie składamy zgodnie z miejscem zameldowania, tylko zgodnie z miejscem zamieszkania. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 zł + 0,50 zł (opłata za wydanie zezwolenia + opłata ewidencja). Czas oczekiwania na dokument wynosi do 2 dni.

Dane urzędu (Wydziału komunikacji)

 • Nazwa urzędu: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
 • Adres oddziału: Lwowska 68 22-600 Tomaszów Lubelski (zobacz jak dojechać do urzędu)
 • Powiat: Powiat tomaszowski (województwo lubelskie)
 • Gmina: Tarnawatka
 • Zakres terytorialny (miasta, gminy): Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Łaszczów, Tyszowce, Bełżec, Jarczów, Krynice, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Ulhówek

Dane kontaktowe urzędu


Jak wygląda zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Wzór wniosku o wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - Tarnawatka.

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.