Zmiana rodzaju pojazdu z samochodu ciężarowego na samochód osobowy oraz liczby miejsc


W przypadku gdy posiadamy samochód ciężarowy i chcielibyśmy go przerejestrować na samochód osobowy oraz zwiększyć liczbę miejsc w pojeździe, będzie potrzebowali kliku niezbędnych dokumentów aby tego dokonać w wydziale komunikacji.
Zgodnie z § 9f. ustawy - rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm) który mówi nam:
 • § 9f. W samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1) o nadwoziu rodzaju BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń powodującej zmianę rodzaju pojazdu na samochód osobowy lub specjalny, o którym mowa w przepisach o rejestracji pojazdów, jeżeli są spełnione wymagania techniczne dotyczące wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14 i 17 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ. Przynajmniej dwa siedzenia powinny być wyposażone w zaczepy ISOFIX, spełniające wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ, w tym co najmniej jedno siedzenie w drugim rzędzie.
 • § 9i. W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w § 9b, 9d, 9f i 9g, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.
W związku z powyższym, w momencie kiedy dokonamy zmiany konstrukcyjne, czyli zamontujemy dodatkowe siedzenia przez firmę która może dokonywać zmian konstrukcyjnych w pojazdach (która posiada kod PKD 45.20. Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych) i wystawieniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego dokonanie usługi, będziemy potrzebowali:
 • badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego lub
 • oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.
Następnie po uzyskaniu jednego z tych dokumentów, udajemy się na okręgową stacje kontroli pojazdu aby diagnosta wykonał dodatkowe badanie techniczne na zmienę rodzaju pojazdu. Po uzyskaniu zaświadczenia udajemy się do wydziału komunikacji.
Warto pamiętać, że należy złożyć deklaracje o urzędu celno-skarbowego w przypadku gdy dokonujemy zmiany rodzaju pojazdu.
W wydziale komunikacji będziemy potrzebowali dokumenty o których mowa § 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy - rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm)
 • Zawiadomienie o zmianie rodzaju pojazdu (pobierz wzór),
 • Fakturę za dokonanie zmian lub oświadczenie firmy (Link) - dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy lub oświadczenie
 • zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy.
 • dowód rejestracyjny,
 • opłata rejestracyjna za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego - 54,50 zł lub 73,50 zł w momencie gdy pojazd jest na nas już zarejestrowany, a jeżeli nie, opłata jest wliczona w koszty rejestracji
 • Od 1 lipca 2022 r. - dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „cztero- kołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).”,
Jednostki uprawnione które mogą dokonać badania i wydać stosowne potwierdzenie:
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa)
 • Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 80, 03- 301 Warszawa)
 • CARTEST Sp. z o.o. (ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki)
Ważne! W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. do zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wy- magającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu, nie dołącza się dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Jeżeli masz jakieś pytanie, zadaj jej w tym artykule, postaramy się wszystko wyjaśnić.

Komentarze


#1 | Matek88 dnia 26/04/2022 16:25
No Avatar
Właśnie się nad tym zastanawiałem i chyba spróbuje skompletować dokumenty. Dzięki.Fajne

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.