Zwrot pojazdu po jego zakupie z uwagi na wady techniczne lub prawne? Co należy zrobić i jak postepować w takim przypadku


Całkiem niedawno nabyliśmy samochód z przekonaniem że dokonaliśmy super zakupu ale niestety po paru dniach okazało się że samochód, motocykl lub inny pojazd posiada uszkodzenia lub posiadał uszkodzenia o fakcie którym dowiedzieliśmy się po zawarciu umowy, a sprzedawca zataił tą informacje, a posiadając taką informacje nie zdecydowalibyście się na zakup pojazdu za określoną cenę lub zrezygnowalibyście całkowicie? Zobacz jak rozwiązać taką sytuacje.
Najpierw przytoczymy przepisy które chronią kupujących przed nieuczciwą praktyką stosowaną przez sprzedających w przypadku gdy pojazd posiada wady techniczne lub prawne które jesteśmy w stanie udowodnić że powstały przed zawarcie umowy zakupu oraz nie mieliśmy o nich świadomości przy sporządzaniu umowy zakupu.
Zgodnie z art. 560 ustawy - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz 1740 z późn. zm.)
  • § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  • § 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  • § 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  • § 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Pojazd można zwrócić z tytułu rękojmi za wady o którym mówi art. 556 ustawy - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz 1740 z późn. zm.) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Warto pamiętać, iż rękojmia z tytułu wady wynosi 2 lata.
  • Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
Możemy znaleźć się w dokładnie w trzech różnych stacjach o które opiszemy, każda z nich jest inna i inaczej będziemy postepowań.
Sytuacja 1. Najbardziej popularna i najprostsza do rozwiązania to po prostu dogadanie się ze sprzedającym w celu usunięcia usterek o których nie byliśmy świadomi podczas podpisywaniu umowy lub obniżenie ceny i zwrotu określonej sumy która pozwoli nam usunąć usterki na koszt sprzedawcy.
Sytuacja 2. Zwrot pojazdu sprzedającemu na podstawie umowy ugody lub zwrotu pojazdu, druk takiej umowy znajdziecie na naszej stronie internetowej (tutaj). Musicie jednak pamietać, że każdą umowe przeniesienia praw własności musicie zgłosić do urzędu. W takim przypadku musicie zgłosić nabycie pojazdu na podstawie umowy kupna luba faktury, a na podstawie umowy zwrotu, jego zbycie z uwagi na fakt że pojazd był w waszym posiadaniu przez pewien czas.
Sytuacja 3. Ostateczne rozwiązanie i najgorsze z możliwych czyli brak możliwości do dogadania się ze sprzedającym pojazd lub sprzedający ignoruje kontakt z nami. Wtedy pozostaje droga sądową i proces cywilny. Przedstawiamy w punktach jak prawidłowo przeprowadzić całą procedure.
  • 1. Dokumentujemy wszystkie próby kontaktu z sprzedającym (np. zdjęcia wysłanych sms'ów, e-maili),
  • 2. Udajemy się serwisu samochodowego, stacji kontroli pojazdu lub powołujemy rzeczoznawce samochodu który stwierdzi pisemnie co w naszym pojeździe jest uszkodzonego,
  • 3. Zachowujemy wszystkie opłaty związane z ustaleniem stanu technicznego pojazdu (np. rachunki za usługi, koszt lawety) - w przypadku braku porozumienia, sąd wyda nakaz zwrotu poniesionych kosztów przez sprzedającego,
  • 4. Wysyłamy oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy kopna-sprzedaży pojazdu drogą pocztową zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w przypadku braku kontaktu i chęci dojścia do porozumienia z sprzedającym, nawet jeśli adresat nie odbierze listu, sąd uzna oświadczenie za skuteczne i umowa zostanie prawnie rozwiązana, (przykładowy wzór)
  • 5. Jeśli nie dojdziemy do porozumieniu udajemy się do sądu i składamy pozew cywilny wobec sprzedającego pojazd.
Jeśli masz jakieś pytanie, napisz w komentarzu.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.