Oświadczenie o miejscu zamieszkania (adresie zamieszkania) do rejestracji pojazdu


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym" rejestracji pojazdu dokonywana jest zgodnie z adresem zamieszkania (siedziby) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu (osoby fizycznej).

O tym gdzie dokonujemy rejestracji pojazdu mówi nam art. 73 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

  • Art. 73. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

Zgodnie z art. 25 ustawy - Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm)

„Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.”
Oświadczenie o miejscu zamieszkania (adresie zamieszkania) do rejestracji pojazdu druk wzór formularz pdf Oświadczenie o adresie zamieszkania składamy w organie rejestrującym. W przypadku gdy urzędnik poinformuje nas, iż nie można tutaj pojazd zarejestrować bo zameldowani jesteśmy pod innym adresem, informujemy urzędnika że rejestracje pojazdu odbywa się zgodnie z miejsce zamieszkania lub czasowym miejscem zamieszkania i to miejsce zamieszkania decyduje o tym gdzie pojazd ma być zarejestrowany.
Wojewódzki Sąd Administracyjny WSA w Wyroku z dnia 17 lutego 2009 r. (sygn. akt II SA/Bk 787/08 zauważył "Skoro przepis art. 73 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym posługuje się pojęciem "zamieszkania" wnioskodawcy, a nie "zameldowania", zaś interpretacja pojęcia "zamieszkania" w pewnych okolicznościach faktycznych może budzić trudności, to ustawodawca (można by postawić tezę) godził się na takie dane o miejscu zamieszkania, jakie wskaże petent we wniosku o rejestrację pojazdu.

Wzór - Oświadczenie o miejscu zamieszkania (adresie zamieszkania) do rejestracji pojazdu

Pobierz darmowy druk wzoru oświadczenia do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Oświadczenie o miejscu zamieszkania (adresie zamieszkania) do rejestracji pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Oświadczenie o miejscu zamieszkania (adresie zamieszkania) do rejestracji pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Oświadczenie o miejscu zamieszkania (adresie zamieszkania) do rejestracji pojazduFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Oświadczenie o miejscu zamieszkania (adresie zamieszkania) do rejestracji pojazduKomentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.