Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Poniżej możesz pobrać gotowy wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania.

Art. 25 Kodeksu Cywilnego: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.”
Pobierz oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Reklama