Oświadczenie o utraconej karcie pojazdu (zagubionej, skradzionej, całkowice zniszczonej)

Zagubiłeś karte pojazdu od swojego pojazdu? w celu wydania zaświadczenia o jej utracie, te oświadcznie będzie Ci potrzebne w Urzędzie!
Pobierz oświadczenie karne.

Reklama