Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego

Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego.
Na podstawie takiego wniosku mżesz dopisać jedynie kiedy pochodzi z waszego wspólnego dorobku małżeńskiego oraz nie jest objęty postępowaniem spadkowym i nie jest przedmiotem zastawu.
Pobierz wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego.

Wniosek o dopisanie/wykreślenie wspólwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym

Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o dopisanie lub wykreślenie wspólwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym. Pamiętaj że aby dopisać/wykreślić kogoś w dowodzie muszisz sobie sporządzić umowe przeniesienia praw własności (umowe darowizny/umowe kupna srzedaży na cześć udziałów w pojeździe).

Reklama