Pobierz Dokument

Użyj filtrów po prawej, aby znaleźć pliki do pobrania. Kategoria:

Szukaj plików:

Dokumenty Pobrań
Inne wzory
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy (osoba niepełnoletnia) 1035
Wzór orzeczenia lekarskiego dla osób ubiegających się o prawo jazdy 380
Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OC (odpowiedzialności cywilnej) 3751
Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej za OC, AC NNW, ASS z powodu sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu 819
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju 11298
Zgoda dla nowego właściciela pojazdu na zatrzymanie indywidualnych tablic rejestracyjnych 182
Zgoda rodzica/opiekuna prawego na zakup pojazdu przez osobę małoletnią 206
Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu po jego zakupie lub przekazaniu 209
Pokwitowanie/potwierdzenie przyjęcia zaliczki na poczet zakupu pojazdu 317
Pokwitowanie/potwierdzenie przyjęcia zadatku na poczet zakupu pojazdu 265
Wykaz pojazdów - lista znajdujących się pojazdów w przedsiębiorstwie 187
Pismo dotyczące zwrotu/oddania dokumentu prawa jazdy do urzędu z uwagi na zatrzymanie, odnalezienie lub nakazem 172
Pismo o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami 191
Zawiadomienie - oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy 241
Wzór oświadczeń
Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2249
Oświadczenie o miejscu konstrukcyjnym dla tablic zmniejszonych (np. dla pojazdów sprowadzonych z USA lub Japonii) 1281
Oświadczenie od odstąpienia umowy zakupu pojazdu 3487
Oświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu 5671
Oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej 999
Oświadczenie o utraconej karcie pojazdu (zagubionej, skradzionej, całkowicie zniszczonej) 1021
Oświadczenie karne z artykułu 233 kodeksu karnego 551
Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego (dowodu tymczasowego) 1336
Oświadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu (zagubionym, skradzionym, całkowicie zniszczonym) 644
Oświadczenie o wprowadzeniu pojazdu na terytorium kraju w 2016 roku (oświadczenie o sprowadzeniu samochodu z zagranicy po 01.01.2016 roku) 7578
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy 2670
Oświadczenie o adresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresie zamieszkania 471
Oświadczenie przedsiębiorcy do profesjonalnej rejestracji pojazdów 327
Oświadczenie o wymianie licznika (drogomierza) 1161
Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z państwa członkowskiego UE na terytorium kraju 647
Wzór umów/ugód zwrotu pojazdu
Umowa/ugoda zwrotu pojazdu 1879
Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy kupna sprzedaży pojazdu 310
Wzór umowy przedwstępnej
Przedwstępna umowa kupna sprzedaży pojazdu 2152
Wzory podań
Podanie o wydanie skierowania na nabicie zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu 795
Podanie o przesłanie zatrzymanego przez Policje dowodu rejestracyjnego pojazdu 535
Podanie o przesłanie zaświadczenia, potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zaświadczenie o dowodzie rejestracyjnym) 478
Podanie o przesłanie zaświadczenia, potwierdzającego dane zawarte w utraconej karcie pojazdu (zaświadczenie o karcie pojazdu) 493
Podanie o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie rejestracji pojazdu (rezygnacja z rejestracji pojazdu) 711
Podanie o wydanie kopii dokumentów 423
Wniosek o wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (do złomowania, ubezpieczyciela) 345
Podanie - wniosek o zwrot błędnie wpłaconej opłaty rejestracyjnej 217
Podanie - wniosek o nadanie nowego numeru identyfikacyjnego oraz zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu 217
Podanie - wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu/wyrejestrowaniu 209
Podanie - wniosek o przedłużenie czasowego wycofania/wyrejestrowania pojazdu 196
Wzory umów darowizny pojazdów
Umowa darowizny 1/2 pojazdu (połowy, części własności pojazdu) 1278
Umowa darowizny ciągnika rolniczego (traktora) 3843
Umowa darowizny naczepy samochodowej 440
Umowa darowizny przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego 4298
Umowa darowizny przyczepy (lekkiej, ciężarowej, rolniczej, kempingowej, specjalnej) 5071
Umowa darowizny quada 615
Umowa darowizny motoroweru (skutera) 603
Umowa darowizny motocykla 588
Umowa darowizny motocykla, motoroweru (skutera) 6228
Umowa darowizny samochodu (auta) 5180
Wzory umów kupna sprzedaży pojazdów
Umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego (auta), samochodu specjalnego lub samochodu ciężarowego (dostawczego) 14620
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-włoska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 1746
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-francuska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 3281
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-holenderska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 4892
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-belgijska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 7521
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-angielska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 6797
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-niemiecka) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 22622
Umowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego (traktora) 11046
Umowa kupna sprzedaży naczepy samochodowej 1074
Umowa kupna sprzedaży przyczepy (rolniczej, ciężarowej, lekkiej, kempingowej, specjalnej) 6393
Umowa kupna sprzedaży przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego (traktora) 17329
Umowa kupna sprzedaży quada (czterokołowca) 2412
Umowa kupna sprzedaży motoroweru (skutera) 4789
Umowa kupna sprzedaży motocykla 1284
Umowa kupna sprzedaży motocykla, motoroweru, skutera 2289
Wzory umów użyczenia
Umowa użyczenia/pożyczenia/wypożyczenia pojazdu 2613
Umowa użyczenia/pożyczenia sprzętu domowego lub sprzętu budowlanego 188
Wzory umów zamiany pojazdów
Umowa zamiany pojazdów 1654
Wzory upoważnień (pełnomocnictw)
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru dowodu rejestracyjnego (stałego, zatrzymanego przez Policje, ITD) 16742
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 7199
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wyrejestrowania pojazdu 6786
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zgłoszenia zbycia pojazdu (w przypadku sprzedaży pojazdu na terenie Polski) 885
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do dokonanie wpisu/wykreślenia adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 1032
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do złomowania pojazdu (oddania na stacje demontażu pojazdu) 854
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wyrobienia profilu kandydata na kierowce (PKK) 1133
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru prawa jazdy 1517
Upoważnienie (pełnomocnictwo) 1352
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zakupu pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 3547
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do sprzedaży pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 11784
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zakupu pojazdu do określonej kwoty (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 1105
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpisy badania technicznego (przeglądu) 257
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na zmianę nazwiska 201
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na zmianę adresu zamieszkania lub siedziby firmy 208
Wzory wniosków
Wniosek o wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 397
Wniosek o wydanie PKK (Profilu Kandydata Kierowcy) 2464
Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy 285
Wniosek o wymianę prawa jazdy (zmiana nazwiska, zmiana adresu, daty ważności) 463
Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (z powodu zagubienia, kradzieży, zniszczenia) 289
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconej karcie pojazdu (zaświadczenie o karcie pojazdu) 701
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenie potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zaświadczenie o dowodzie rejestracyjnym) 474
Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policje, ITD (Inspekcje Transportu Drogowego) 469
Wniosek o wpisanie zastawu rejestrowego do dowodu rejestracyjnego 316
Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z dowodu rejestracyjnego 331
Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego 604
Wniosek o dopisanie/wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 1008
Wniosek o dokonanie adnotacji (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, EURO) w dowodzie rejestracyjnym 719
Wniosek o wykreślenie adnotacji (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, EURO) z dowodu rejestracyjnego 494
Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu 417
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.