Pobierz Dokument

Użyj filtrów po prawej, aby znaleźć pliki do pobrania. Kategoria:

Szukaj plików:

Dokumenty Pobrań
Inne wzory
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy (osoba niepełnoletnia) 3413
Wzór orzeczenia lekarskiego dla osób ubiegających się o prawo jazdy 697
Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OC (odpowiedzialności cywilnej) 5292
Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej za OC, AC NNW, ASS z powodu sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu 1555
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju 21303
Zgoda dla nowego właściciela pojazdu na zatrzymanie indywidualnych tablic rejestracyjnych 476
Zgoda rodzica/opiekuna prawego na zakup pojazdu przez osobę małoletnią 623
Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu po jego zakupie lub przekazaniu 733
Pokwitowanie/potwierdzenie przyjęcia zaliczki na poczet zakupu pojazdu 1589
Pokwitowanie/potwierdzenie przyjęcia zadatku na poczet zakupu pojazdu 1879
Wykaz pojazdów - lista znajdujących się pojazdów w przedsiębiorstwie 565
Pismo dotyczące zwrotu/oddania dokumentu prawa jazdy do urzędu z uwagi na zatrzymanie, odnalezienie lub nakazem 463
Pismo o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami 645
Zawiadomienie - oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy 701
Wzór odwołania od decyzji o nałożeniu kary finansowej (rejestracja lub zgłoszenie zbycia lub zgłoszenia nabycia) 423
Wzór oświadczeń
Oświadczenie o miejscu zamieszkania 5781
Oświadczenie o miejscu konstrukcyjnym dla tablic zmniejszonych (np. dla pojazdów sprowadzonych z USA lub Japonii) 1918
Oświadczenie od odstąpienia umowy zakupu pojazdu 4422
Oświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu 7267
Oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej 2076
Oświadczenie o utraconej karcie pojazdu (zagubionej, skradzionej, całkowicie zniszczonej) 2540
Oświadczenie karne z artykułu 233 kodeksu karnego 1034
Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego (dowodu tymczasowego) 3795
Oświadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu (zagubionym, skradzionym, całkowicie zniszczonym) 1780
Oświadczenie o wprowadzeniu pojazdu na terytorium kraju w 2016 roku (oświadczenie o sprowadzeniu samochodu z zagranicy po 01.01.2016 roku) 12313
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy 5212
Oświadczenie o adresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresie zamieszkania 892
Oświadczenie przedsiębiorcy do profesjonalnej rejestracji pojazdów 630
Oświadczenie o wymianie licznika (drogomierza) 1904
Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z państwa członkowskiego UE na terytorium kraju 2812
Wzór umów/ugód zwrotu pojazdu
Umowa/ugoda zwrotu pojazdu 3419
Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy kupna sprzedaży pojazdu 1055
Oświadczenie o zwrocie pojazdu zakupionego na fakturę lub rachunek z uwagi na wady techniczne lub prawne 97
Wzór umowy przedwstępnej
Przedwstępna umowa kupna sprzedaży pojazdu 3948
Wzory podań
Podanie o wydanie skierowania na nabicie zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu 1191
Podanie o przesłanie zatrzymanego przez Policje dowodu rejestracyjnego pojazdu 856
Podanie o przesłanie zaświadczenia, potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zaświadczenie o dowodzie rejestracyjnym) 929
Podanie o przesłanie zaświadczenia, potwierdzającego dane zawarte w utraconej karcie pojazdu (zaświadczenie o karcie pojazdu) 893
Podanie o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie rejestracji pojazdu (rezygnacja z rejestracji pojazdu) 1380
Podanie o wydanie kopii dokumentów 1483
Wniosek o wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (do złomowania, ubezpieczyciela) 626
Podanie - wniosek o zwrot błędnie wpłaconej opłaty rejestracyjnej 754
Podanie - wniosek o nadanie nowego numeru identyfikacyjnego oraz zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu 528
Podanie - wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu/wyrejestrowaniu 505
Podanie - wniosek o przedłużenie czasowego wycofania/wyrejestrowania pojazdu 489
Wzory umów darowizny pojazdów
Umowa darowizny 1/2 pojazdu (połowy, części własności pojazdu) 1689
Umowa darowizny ciągnika rolniczego (traktora) 4931
Umowa darowizny naczepy samochodowej 757
Umowa darowizny przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego 5131
Umowa darowizny przyczepy (lekkiej, ciężarowej, rolniczej, kempingowej, specjalnej) 6125
Umowa darowizny quada 1011
Umowa darowizny motoroweru (skutera) 1022
Umowa darowizny motocykla 919
Umowa darowizny motocykla, motoroweru (skutera) 7854
Umowa darowizny samochodu (auta) 7841
Wzory umów kupna sprzedaży pojazdów
Umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego (auta), samochodu specjalnego lub samochodu ciężarowego (dostawczego) 23050
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-włoska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 3057
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-francuska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 6316
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-holenderska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 7188
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-belgijska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 11162
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-angielska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 9951
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-niemiecka) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 43882
Umowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego (traktora) 12901
Umowa kupna sprzedaży naczepy samochodowej 1483
Umowa kupna sprzedaży przyczepy (rolniczej, ciężarowej, lekkiej, kempingowej, specjalnej) 7637
Umowa kupna sprzedaży przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego (traktora) 22221
Umowa kupna sprzedaży quada (czterokołowca) 2967
Umowa kupna sprzedaży motoroweru (skutera) 8106
Umowa kupna sprzedaży motocykla 2936
Umowa kupna sprzedaży motocykla, motoroweru, skutera 3049
Wzory umów użyczenia
Umowa użyczenia/pożyczenia/wypożyczenia pojazdu 3984
Umowa użyczenia/pożyczenia sprzętu domowego lub sprzętu budowlanego 580
Wzory umów zamiany pojazdów
Umowa zamiany pojazdów 2348
Wzory upoważnień (pełnomocnictw)
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru dowodu rejestracyjnego (stałego, zatrzymanego przez Policje, ITD) 26753
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 12873
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wyrejestrowania pojazdu 10387
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zgłoszenia zbycia pojazdu (w przypadku sprzedaży pojazdu na terenie Polski) 3039
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do dokonanie wpisu/wykreślenia adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 2175
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do złomowania pojazdu (oddania na stacje demontażu pojazdu) 2202
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wyrobienia profilu kandydata na kierowce (PKK) 2331
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru prawa jazdy 3900
Upoważnienie (pełnomocnictwo) 2133
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zakupu pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 5356
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do sprzedaży pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 20357
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zakupu pojazdu do określonej kwoty (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 4107
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpisy badania technicznego (przeglądu) 1141
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na zmianę nazwiska 4257
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na zmianę adresu zamieszkania lub siedziby firmy 509
Wzory wniosków
Wniosek o wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 711
Wniosek o wydanie PKK (Profilu Kandydata Kierowcy) 5016
Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy 442
Wniosek o wymianę prawa jazdy (zmiana nazwiska, zmiana adresu, daty ważności) 787
Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (z powodu zagubienia, kradzieży, zniszczenia) 442
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconej karcie pojazdu (zaświadczenie o karcie pojazdu) 2097
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenie potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zaświadczenie o dowodzie rejestracyjnym) 834
Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policje, ITD (Inspekcje Transportu Drogowego) 814
Wniosek o wpisanie zastawu rejestrowego do dowodu rejestracyjnego 609
Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z dowodu rejestracyjnego 611
Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego 923
Wniosek o dopisanie/wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 2193
Wniosek o dokonanie adnotacji (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, EURO) w dowodzie rejestracyjnym 1435
Wniosek o wykreślenie adnotacji (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, EURO) z dowodu rejestracyjnego 979
Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu 742
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.