Pobierz Dokument

Użyj filtrów po prawej, aby znaleźć pliki do pobrania. Kategoria:

Szukaj plików:

Dokumenty Pobrań
Inne wzory
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy (osoba niepełnoletnia) 1448
Wzór orzeczenia lekarskiego dla osób ubiegających się o prawo jazdy 511
Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OC (odpowiedzialności cywilnej) 4182
Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej za OC, AC NNW, ASS z powodu sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu 969
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju 16832
Zgoda dla nowego właściciela pojazdu na zatrzymanie indywidualnych tablic rejestracyjnych 300
Zgoda rodzica/opiekuna prawego na zakup pojazdu przez osobę małoletnią 396
Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu po jego zakupie lub przekazaniu 354
Pokwitowanie/potwierdzenie przyjęcia zaliczki na poczet zakupu pojazdu 890
Pokwitowanie/potwierdzenie przyjęcia zadatku na poczet zakupu pojazdu 868
Wykaz pojazdów - lista znajdujących się pojazdów w przedsiębiorstwie 340
Pismo dotyczące zwrotu/oddania dokumentu prawa jazdy do urzędu z uwagi na zatrzymanie, odnalezienie lub nakazem 286
Pismo o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami 378
Zawiadomienie - oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy 428
Wzór odwołania od decyzji o nałożeniu kary finansowej (rejestracja lub zgłoszenie zbycia lub zgłoszenia nabycia) 48
Wzór oświadczeń
Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2927
Oświadczenie o miejscu konstrukcyjnym dla tablic zmniejszonych (np. dla pojazdów sprowadzonych z USA lub Japonii) 1576
Oświadczenie od odstąpienia umowy zakupu pojazdu 3901
Oświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu 6388
Oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej 1447
Oświadczenie o utraconej karcie pojazdu (zagubionej, skradzionej, całkowicie zniszczonej) 1259
Oświadczenie karne z artykułu 233 kodeksu karnego 701
Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego (dowodu tymczasowego) 2159
Oświadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu (zagubionym, skradzionym, całkowicie zniszczonym) 868
Oświadczenie o wprowadzeniu pojazdu na terytorium kraju w 2016 roku (oświadczenie o sprowadzeniu samochodu z zagranicy po 01.01.2016 roku) 8711
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy 3261
Oświadczenie o adresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresie zamieszkania 647
Oświadczenie przedsiębiorcy do profesjonalnej rejestracji pojazdów 454
Oświadczenie o wymianie licznika (drogomierza) 1444
Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z państwa członkowskiego UE na terytorium kraju 1623
Wzór umów/ugód zwrotu pojazdu
Umowa/ugoda zwrotu pojazdu 2055
Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy kupna sprzedaży pojazdu 490
Wzór umowy przedwstępnej
Przedwstępna umowa kupna sprzedaży pojazdu 3104
Wzory podań
Podanie o wydanie skierowania na nabicie zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu 949
Podanie o przesłanie zatrzymanego przez Policje dowodu rejestracyjnego pojazdu 664
Podanie o przesłanie zaświadczenia, potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zaświadczenie o dowodzie rejestracyjnym) 684
Podanie o przesłanie zaświadczenia, potwierdzającego dane zawarte w utraconej karcie pojazdu (zaświadczenie o karcie pojazdu) 661
Podanie o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie rejestracji pojazdu (rezygnacja z rejestracji pojazdu) 978
Podanie o wydanie kopii dokumentów 580
Wniosek o wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (do złomowania, ubezpieczyciela) 460
Podanie - wniosek o zwrot błędnie wpłaconej opłaty rejestracyjnej 354
Podanie - wniosek o nadanie nowego numeru identyfikacyjnego oraz zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu 348
Podanie - wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu/wyrejestrowaniu 329
Podanie - wniosek o przedłużenie czasowego wycofania/wyrejestrowania pojazdu 319
Wzory umów darowizny pojazdów
Umowa darowizny 1/2 pojazdu (połowy, części własności pojazdu) 1428
Umowa darowizny ciągnika rolniczego (traktora) 4428
Umowa darowizny naczepy samochodowej 567
Umowa darowizny przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego 4767
Umowa darowizny przyczepy (lekkiej, ciężarowej, rolniczej, kempingowej, specjalnej) 5579
Umowa darowizny quada 765
Umowa darowizny motoroweru (skutera) 755
Umowa darowizny motocykla 750
Umowa darowizny motocykla, motoroweru (skutera) 6895
Umowa darowizny samochodu (auta) 6864
Wzory umów kupna sprzedaży pojazdów
Umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego (auta), samochodu specjalnego lub samochodu ciężarowego (dostawczego) 17895
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-włoska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 2019
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-francuska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 4794
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-holenderska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 5430
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-belgijska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 8074
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-angielska) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 7656
Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-niemiecka) - samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy 33015
Umowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego (traktora) 11835
Umowa kupna sprzedaży naczepy samochodowej 1259
Umowa kupna sprzedaży przyczepy (rolniczej, ciężarowej, lekkiej, kempingowej, specjalnej) 7049
Umowa kupna sprzedaży przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego (traktora) 18548
Umowa kupna sprzedaży quada (czterokołowca) 2669
Umowa kupna sprzedaży motoroweru (skutera) 5522
Umowa kupna sprzedaży motocykla 1587
Umowa kupna sprzedaży motocykla, motoroweru, skutera 2543
Wzory umów użyczenia
Umowa użyczenia/pożyczenia/wypożyczenia pojazdu 3152
Umowa użyczenia/pożyczenia sprzętu domowego lub sprzętu budowlanego 340
Wzory umów zamiany pojazdów
Umowa zamiany pojazdów 1851
Wzory upoważnień (pełnomocnictw)
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru dowodu rejestracyjnego (stałego, zatrzymanego przez Policje, ITD) 19393
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 10056
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wyrejestrowania pojazdu 7586
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zgłoszenia zbycia pojazdu (w przypadku sprzedaży pojazdu na terenie Polski) 1174
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do dokonanie wpisu/wykreślenia adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 1301
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do złomowania pojazdu (oddania na stacje demontażu pojazdu) 1064
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wyrobienia profilu kandydata na kierowce (PKK) 1493
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru prawa jazdy 2315
Upoważnienie (pełnomocnictwo) 1618
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zakupu pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 4428
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do sprzedaży pojazdu (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 14024
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do zakupu pojazdu do określonej kwoty (samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego) 1534
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpisy badania technicznego (przeglądu) 383
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na zmianę nazwiska 1006
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na zmianę adresu zamieszkania lub siedziby firmy 324
Wzory wniosków
Wniosek o wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 513
Wniosek o wydanie PKK (Profilu Kandydata Kierowcy) 3204
Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy 351
Wniosek o wymianę prawa jazdy (zmiana nazwiska, zmiana adresu, daty ważności) 600
Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (z powodu zagubienia, kradzieży, zniszczenia) 352
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconej karcie pojazdu (zaświadczenie o karcie pojazdu) 912
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenie potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zaświadczenie o dowodzie rejestracyjnym) 605
Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policje, ITD (Inspekcje Transportu Drogowego) 611
Wniosek o wpisanie zastawu rejestrowego do dowodu rejestracyjnego 432
Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z dowodu rejestracyjnego 442
Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego 735
Wniosek o dopisanie/wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 1279
Wniosek o dokonanie adnotacji (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, EURO) w dowodzie rejestracyjnym 1017
Wniosek o wykreślenie adnotacji (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, EURO) z dowodu rejestracyjnego 699
Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu 534
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.