Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy pojazdu (trzeciej tablicy rejestracyjnej)


W przypadku gdy złożyliśmy wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy (trzeciej tablicy rejestracyjnej) i otrzymaliśmy informację, że tablica jest gotowa do odbioru, a my nie możemy stawić się w urzędzie osobiście w celu jej odebrania. W takim wypadku możemy ustanowić pełnomocnika do załatwia tych czynności i w naszym imieniu ktoś inny może odebrać tablice. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór upoważnienia do odbioru trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy pojazdu.
Należy pamietać o tym, że przy odbiorze tablicy musimy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny od danego pojazdu. W przypadku gdy nie będziemy posiadać dowodu rejestracyjnego ze sobą dodatkowa tablica rejestracyjna nie zostanie nam wydana.

Jakie elementy powinno zawierać pełnomocnictwo (upoważnienie) do odbioru dodatkowej tablicy rejestracyjnej aby nie budziło żadnych wątpliwości w urzędzie (Wydziale Komunikacji):

 • Miejscowość i datę sporządzenia upoważnienia,
 • Dane osoby upoważniającej (imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL),
 • Dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
 • Określenie czynności do której upoważnia się osobę,
 • Stopień spokrewnienia,
 • Dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny lub numer VIN),
 • Podpis osoby upoważniającej,

Co to jest pełnomocnictwo do odbioru tablicy na bagażnik rowerowy

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy pojazdu (trzeciej tablicy rejestracyjnej) druk wzór formularz pdf doc Udzielenie pisemnego pełnomocnictwa lub inaczej nazywanego upoważnieniem, wymaga złożenia oświadczenia woli upoważniającego, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla upoważniającego czynności prawnej indywidualnie określonej albo czynności określonych rodzajowo. Pełnomocnik osoby upoważnionej musi mieć zdolność do czynności prawnych. Oświadczenie woli mocodawcy co do ustanowienia pełnomocnika wymaga złożenia go pełnomocnikowi i nie wystarcza ogłoszenie tego publicznie, lub zakomunikowanie osobie trzeciej.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 • Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
 • Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
  § 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
  § 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Ile kosztuje pełnomocnictwo i gdzie dokonać wpłaty?

Upoważnienie (pełnomocnictwo) jest bezpłatnie w przypadku gdy zostało udzielone najbliższym członkom rodziny (np. mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, wnuk, wnuczka, babcia, dziadek). Jeżeli upoważnienie wystawione jest dla osób nie spokrewnionych bliskiego stopnia (np. wujek, ciocia, kuzyn, kuzynka, narzeczona) należy wnieś opłatę w wysokości 17 zł na rachunek urzędu gminy gdzie znajduję się oddział urzędu. Opłatę możesz uiścić przelewem na rachunek urzędu drukując potwierdzenie dokonania przelewu lub w kasie placówki uzyskując potwierdzenie dokonania wpłaty.

Co należy mieć ze soba przy odbiorze trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy

 • Dowód rejestracyjny,
 • Dowód osobisty lub paszport,

Wzór - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy pojazdu (trzeciej tablicy rejestracyjnej)

Pobierz darmowy druk wzoru upoważnienia (pełnomocnictwa) do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru trzeciej dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnikPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru trzeciej dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnikPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru trzeciej dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnikFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do odbioru trzeciej dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.