Zawiadomienie o nabyciu (zakupie, darowiźnie lub nabyciu spadku) pojazdu zarejestrowanego w kraju


W przypadku nabycia pojazdu (kupna pojazdu) zobowiązani jesteśmy w terminie 30 dni zawiadomić starostę o nabyciu pojazdu zarejestrowanego już na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zawiadomienie składamy do urzędu pod którego podlegamy (zgodnie z miejscem zamieszkania właściciela lub siedziby).
Od 1 stycznia 2020 r. za przekroczenie terminu o którym mowa w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, organ rejestrujący w postępowaniu administracyjnym w drodze decyzji nakłada na właściciela pojazdu karę w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Aby uniknąć kary administracyjnej, należy w terminie złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu.

Uwaga! Zmiany terminów obowiązku rejestracji pojazdu zarejestrowanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju

 • 30 dni - od dnia 01-07-1998 r. do 29-02-2020 r.
 • 180 dni - od dnia 01-03-2020 r. do 31-12-2020 r.
 • 30 dni - od dnia 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.
 • 60 dni - od dnia 01-07-2021 r. - do 30-06-2023 r.
 • 30 dni - od dnia 01-07-2023 r.
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą nowe przepisy odnośnie rejestracji pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz sprowadzonego z zagranicy! Przeczytaj co się zmienia! Od 1 stycznia 2024 r obowiązek rejestracji. Znika zgłoszenie nabycia pojazdu i nowe wysokości kar!
Zawiadomienie o nabyciu (zakupie, darowiźnie lub nabyciu spadku) pojazdu zarejestrowanego w kraju Zawiadomienie polega na złożeniu właściciela pojazdu informacji o kupnie zarejestrowanego w naszym kraju pojazdu i dołączeniem do niego kopii dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu. Obowiązek zawiadomienia właściciela o nabyciu pojazdu obowiązuje od momentu powstania z ustawy - Prawo o ruchu drogowym czyli o dnia 20 czerwca 1997 r. i mamy na to 30 dni kalendarzowych od dnia przeniesienia prawa własności na nowego nabywce.
Przepis ten do dnia 1 stycznia 2020 r był przepisem "martwym" i tak naprawdę rzadko kto przestrzegał prawa w tym zakresie. Właściciele pojazdu nie informowali wydziałów komunikacji o nabyciu pojazdu i np. rejestracje pojazdu dokonywali po terminie 30 dniu. Wszystko to zmieniło się w momencie wprowadzenia przez ustawodawce kar pieniężnych w związku z przekroczeniem terminu trzydziestodniowego na zgłoszenie nabycia pojazdu. Kary pieniężne wynoszą od 200 do 1000 zł i stanowią one dochód powiatu.

Co to jest "zawiadomienie o nabyciu pojazdu"?

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu jest czynnością polegająca na zgłoszeniu właściwemu urzędowi zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy (będzie to powiat czyli Starostwo Powiatowe lub miasto na prawach powiatu Urząd Miasta) faktu kupna/nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju. Zgłoszenia dokonuje się na druku zawiadomienia z dokumentem potwierdzającym nabycie pojazdu (kopia). Po złożeniu zawiadomienia urząd dokonuje stosownego wpisu w Centralnej Ewidencji Pojazdów o fakcie nabycia pojazdu podając date i dane nowego właściciela pojazdu. Zgłoszenie zbycia pojazdu nie jest rejestracją pojazdu i nie zwalnia Cię z tej czynności. Obowiązek zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego funkcjonuje od 1997 roku.

W przypadku złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu, do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzający przeniesienie prawa własności na innego właściciela - umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, akt poświadczenia dziedziczenia lub inny dokument stwierdzający własność pojazdu.

W jaki sposób mogę zgłosić nabycie swojego pojazdu?

 • osobiście lub przy pomocy pełnomocnika - składając zawiadomienie o nabyciu pojazdu w odpowiednim wydziale komunikacji,
 • za pośrednictwem poczty - wysyłając uzupełnione zawiadomienie wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie pojazdu (liczy się dzień nadania zawiadomienia),
 • online (internetowo) - za pośrednictwem platformy ePUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW (jak zgłosić nabycie pojazdu online).

Gdzie należy złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu?

Ponieważ w przepisach nie ma wskazania konkretnie gdzie należy złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu zalecane składanie jest zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy. Można też dokonać zgłoszenia zgodnie z miejscem dotychczasowej rejestracji pojazdu.

Czy zawiadomienie o nabyciu pojazdu może zgłosić jeden z właścicieli pojazdu?

Tak, zawiadomienie o nabyciu pojazdu może złożyć jeden z współwłaścicieli pojazdu oświadczając że działa za zgodą większości współwłaścicieli pojazdu do zgłoszenia nabycia pojazdu lub załączając pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia nabycia pojazdu (druk upoważnienia).

Jakie pojazdy podlegają zgłoszeniu nabycia?

Zgłoszeniu podlegają pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • samochód osobowy, samochód ciężarowy lub samochód specjalny,
 • ciągnik samochodowy (siodłowy),
 • autobus,
 • naczepę samochodową,
 • przyczepę ciężarową, rolniczą lub specjalna (np. kempingowa, rąbak),
 • ciągnik rolniczy,
 • motocykl lub motorower (skuter),
 • czterokołowce czyli pojazd samochodowy inny (np. quad, microcar)

Czy zawiadomienie o nabyciu można zgłosić dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy który nie jest zarejestrowany w kraju?

Nie. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu składamy dla pojazdów które są zarejestrowane w kraju w momencie jego nabycia. Czyli dla takich które posiadają Polski dowód rejestracyjny. Nie można zgłosić nabycia dla pojazdy importowanego do kraju. Taki pojazd należy zarejestrować w określonym terminie.

Wzór - Zawiadomienie o nabyciu (zakupie, darowiźnie lub nabyciu spadku) pojazdu zarejestrowanego w kraju

Pobierz darmowy druk wzoru zawiadomienia do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Zawiadomienie o nabyciu pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Zawiadomienie o nabyciu pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Zawiadomienie o nabyciu pojazduFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Komentarze


#1 | Tomasz dnia 13/12/2020 16:08
No Avatar
Dziękujemy bardzo!
#2 | Mateoo dnia 13/12/2020 16:20
No Avatar
Dzięki, tego szukałem
#3 | TomaszWers dnia 14/12/2020 08:39
No Avatar
Super wzór! Przyda się nie raz!
#4 | Mak dnia 14/12/2020 15:12
No Avatar
Super!
#5 | TiXXXX dnia 17/04/2021 12:15
No Avatar
Profesjonalnie! dzięki. Rozumiem że na tym zawiadomieniu nie można wyrejestrować pojazdu w przypadku jego złomowania??
#6 | Administrator dnia 18/04/2021 15:46
No Avatar
Niestety ale nie, do tego należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie dostępny tutaj: https://www.autownioski.pl/wniosek-o-wyrejestrowanie-pojazdu.php
#7 | Kamil dnia 06/09/2021 11:15
No Avatar
A musi być zaświadczenie z skarbówki ?
#8 | Greg dnia 08/09/2021 19:57
No Avatar
Kamil, Nie, nie musi być - bo nie jest wymagany. Wystarczy dokument potwierdzający nabycie pojazdu.
#9 | automaniak dnia 23/10/2022 10:13
No Avatar
Dzieki

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.