Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (po demontażu, zbyciu za granice, kradzieży)


Zezłomowałeś swoj pojazd lub został skradziony albo zbyty za granicę? Złóż w odpowiednim urzędzie wniosek o wyrejestrowaniu pojazdu aby już nie widniał na Ciebie jako właściciela pojazdu. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. Wniosek został stworzony na podstawie rozporządzeń i wzoru wniosku o wyrejestrowaniu pojazdu znajdującego się w dzienniku ustaw.

Art. 79 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym: Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 • 1. Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • 2. Kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 • 3. Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 • 4. Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • 5. Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • 6. Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • 7. Wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5. (pojazdy wycofane z obrotu nie mogą być ponownie wprowadzone do obrotu)
 • Wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo o wyrejestrowanie – rozumie się przez to odpowiednio wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 albo nr 1a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

Kto może wyrejestrować pojazd i gdzie to zrobić

Wyrejestrowania pojazdu dokonuje się w miejscu gdzie pojazd jest dotychczasowo zarejestrowany. Przykładowo, jeżeli dowód rejestracyjnym mamy wydany przez Starostę Limanowskiego wniosek wysyłamy do Starostwa powiatowego w Limanowej.
Właściciel pojazdu składa osobiście w urzędzie wniosek o wyrejestrowanie. W przypadku kilku właścicieli - wszyscy. Spraw może też załatwić w imieniu właściciela/właścicieli pełnomocnik właściciela/li posiadający pisemne pełnomocnictwo (tutaj przykładowy wzór upoważnienia).

Ile mam czasu na wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu, kradzieży zbycia za granicy lub trwałej zupełnej utraty pojazdu

Prawo o ruchu drogowym nie wskazuje terminu na wyrejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju, mamy natomiast w terminie 30 dni zgłosić wszystkie zmiany faktyczne wymagające zmienę danych w dowodzie rejestracyjnym.
Należy jednak pamiętać że właściciel pojazdu zarejestrowanego w kraju jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Ważne! Od 04.12.2020 wchodzi poniższy przepis:
 • 1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu będącego zbywcą albo nabywcą pojazdu wywożonego za granicę.

Na podstawie wzoru przygotowanego wniosku możemy dokonać wyrejestrowania następujących pojazdów:

 • samochód osobowy,
 • samochód ciężarowy
 • samochód specjalny,
 • autobus,
 • ciągnik samochodowy (siodłowy lub balastowy),
 • naczepę samochodową,
 • przyczepę ciężarową,
 • przyczepa ciężarowo rolniczą,
 • przyczepa specjalna (np. kempingową, rębak, agregat),
 • przyczepa lekka (do 750 kg - ciężarowa),
 • ciągnik rolniczy,
 • motocykl,
 • motorower,
 • czterokołowiec -pojazd samochodowy inny (np. quad, microcar)

Wzór - Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (po demontażu, zbyciu za granice, kradzieży)

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wyrejestrowanie pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wyrejestrowanie pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wyrejestrowanie pojazduFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.