Wniosek o wpisanie (dokonanie) adnotacji w dowodzie rejestracyjnym - "EURO" - pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin


W dowodzie rejestracyjnym samochodu lub ciągnika samochodowego nie ma adnotacji i poziomie emisji spalin pojazdu, a nie chciałbyś mieć problemów związanych z wjazdem do niektórych miast? Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym - "EURO" - pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin.
W przypadku zawiadomienia, że pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin (np. EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5, EURO 6) do wniosku załącza się:
 • Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - lub na podstawie wytycznych określonych w § 1 pkt 2 załącznika nr 2a do rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów,
 • Dowód rejestracyjny
Wytyczne do umieszczania w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji euro
1. W przypadku gdy właściciel pojazdu występuje z wnioskiem o wpisanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujący wpisuje w dowodzie rejestracyjnym adnotację, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 30 lit. z załącznika nr 1 do rozporządzenia, ustalając poziom emisji spalin Euro na podstawie:
 • 1) jednego z dokumentów:

  a) świadectwa zgodności WE albo b) świadectwa zgodności, albo
  c) dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo
  d) decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo
  e) świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

  – w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu;
 • 2) jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 1, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanej na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 1137), albo oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin Euro, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu, albo roku produkcji pojazdu, przyjmując następujące zasady:

  a) w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
  – Euro 1 – od 1992 do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 do 1996 r. dla samochodów ciężarowo- -osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t,
  – Euro 2 – od 1996 do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 do 1999 r. dla samochodów ciężarowo- -osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t,
  – Euro 3 – od 2000 do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
  – Euro 4 – od 2005 do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
  – Euro 5 – od 2010 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

  b) w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t:

  – Euro I – od 1992 do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
  – Euro II – od 1995 do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
  – Euro III – od 2000 do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
  – Euro IV – od 2005 do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
  – Euro V – od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
§ 2. W przypadku gdy właściciel zarejestrowanego pojazdu występuje z wnioskiem o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym wpisu potwierdzającego spełnienie przez ten pojazd innej normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, niż to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, organ rejestrujący umieszcza adnotację o normie dotyczącej poziomu emisji spalin Euro na podstawie oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, że pojazd spełnia określoną normę dotyczącą poziomu emisji spalin Euro, albo na podstawie jednego z dokumentów, o którym mowa w § 1 pkt 1.

Wzór - Wniosek o wpisanie (dokonanie) adnotacji w dowodzie rejestracyjnym - "EURO" - pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.