Wniosek o wpisanie (dokonanie) adnotacji w dowodzie rejestracyjnym poziomu emisji spalin "EURO" - pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin


W dowodzie rejestracyjnym samochodu lub ciągnika samochodowego nie ma adnotacji i poziomie emisji spalin pojazdu, a nie chciałbyś mieć problemów związanych z wjazdem do niektórych miast? Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym - "EURO" - pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin.
Wniosek o wpisanie (dokonanie) adnotacji w dowodzie rejestracyjnym poziomu emisji spalin "EURO" - pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin Poziom emisji spalin Euro, znany także jako norma Euro, jest systemem określającym dopuszczalne limity emisji różnych substancji szkodliwych, takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe, z samochodów osobowych i dostawczych. Normy Euro zostały wprowadzone w celu ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko i zdrowie publiczne. Im wyższa norma Euro, tym bardziej restrykcyjne są limity emisji spalin.
Każda kolejna norma Euro wprowadza niższe limity emisji spalin, co zmusza producentów samochodów do opracowywania bardziej ekologicznych silników i technologii, które generują mniejsze ilości szkodliwych substancji. Normy Euro są stopniowo zaostrzane co kilka lat.
W przypadku zawiadomienia, że pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin (np. EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5, EURO 6) do wniosku załącza się:
 • Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - lub na podstawie wytycznych określonych w § 1 pkt 2 załącznika nr 2a do rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów,
 • Dowód rejestracyjny
Wytyczne do umieszczania w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji euro
1. W przypadku gdy właściciel pojazdu występuje z wnioskiem o wpisanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujący wpisuje w dowodzie rejestracyjnym adnotację, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 30 lit. z załącznika nr 1 do rozporządzenia, ustalając poziom emisji spalin Euro na podstawie:
 • 1) jednego z dokumentów:
 • a) świadectwa zgodności WE albo
 • b) świadectwa zgodności, albo
 • c) dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo
 • d) decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo
 • e) świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
 • – w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu
  2) jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 1, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanej na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 1137), albo oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin Euro, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu, albo roku produkcji pojazdu, przyjmując następujące zasady:
 • a) w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
 • – Euro 1 – od 1992 do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 do 1996 r. dla samochodów ciężarowo- -osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t,
 • – Euro 2 – od 1996 do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 do 1999 r. dla samochodów ciężarowo- -osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t,
 • – Euro 3 – od 2000 do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • – Euro 4 – od 2005 do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • – Euro 5 – od 2010 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • b) w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t:
 • – Euro I – od 1992 do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • – Euro II – od 1995 do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • – Euro III – od 2000 do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • – Euro IV – od 2005 do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • – Euro V – od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
§ 2. W przypadku gdy właściciel zarejestrowanego pojazdu występuje z wnioskiem o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym wpisu potwierdzającego spełnienie przez ten pojazd innej normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, niż to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, organ rejestrujący umieszcza adnotację o normie dotyczącej poziomu emisji spalin Euro na podstawie oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, że pojazd spełnia określoną normę dotyczącą poziomu emisji spalin Euro, albo na podstawie jednego z dokumentów, o którym mowa w § 1 pkt 1.

Wzór - Wniosek o wpisanie (dokonanie) adnotacji w dowodzie rejestracyjnym poziomu emisji spalin "EURO" - pojazd spełnia określone wymagania poziomu emisji spalin

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wpisanie adnotacji "EURO" do dowodu rejestracyjnego pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wpisanie adnotacji "EURO" do dowodu rejestracyjnego pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wpisanie adnotacji "EURO" do dowodu rejestracyjnego pojazduFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wpisanie adnotacji "EURO" do dowodu rejestracyjnego pojazdu

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.