Wniosek o wyrejestrowanie czterokołowca (np. Quada, ATV, Microcar)


Jeżeli nasz czterokołowiec (Quad, ATV, Microcar) został zezłomowany, skradziony lub na przykład zbyty za granicę podlega on obowiązku wyrejestrowaniu w Polsce. W takim przypadku musimy złożyć odpowiedni wniosek o wyrejestrowanie czterokołowca (Quad, Microcar). Poniżej znajduję się druk wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku:

 • 1. Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • 2. Kradzieży pojazdu,
 • 3. Wywozu pojazdu z kraju lub zbycia za granicę,
 • 4. Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • 5. Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • 6. Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • 7. Wycofania pojazdu z obrotu w przypadku zakazu wprowadzania do obrotu nowego pojazdu bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu.

Jakie dokumenty wymagane są do wyrejestrowania czterokołowca (quad, microcar)?

 • 1. W przypadku złomowania (demontażu):
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego,
 • tablice rejestracyjne,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 2. W przypadku kradzieży pojazdu:
 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie o utracie pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • 3. W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub zbycia za granicę:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 4. W przypadku zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicę:
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 5. W przypadku zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicę:
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 6. W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany własności:
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 7. W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany własności:
 • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,

Kto może wyrejestrować czterokołowca?

Właściciel składa osobiście w urzędzie wniosek o wyrejestrowanie czterokołowca (quad, microcar). W przypadku gdy właścicielami jest klika osób lub firm wniosek składają osobiście wszyscy. Wyrejestrowanie może też dokonać pełnomocnik posiadający pisemne pełnomocnictwo od właściciela lub właścicieli (tutaj przykładowy wzór upoważnienia).

Gdzie należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie czterokołowca (quad, microcar)?

Wyrejestrowanie czterokołowca (quad, microcar) dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Ile kosztuje wyrejestrowanie czterokołowca (quad, microcar)?

Opłata skarbowa za wyrejestrowanie czterokołowca (quad, microcar) wynosi 10 zł.

Ile mam czasu na wyrejestrowanie czterokołowca (quad, microcar)?

Mamy 30 dni na złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Czy wyrejestrowanie pojazdu podlega karze pieniężnej w przypadku braku złożenia wniosku lub złożenia po jego terminie?

Wyrejestrowanie pojazdu nie podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł otrzymamy w przypadku gdy nie złożym zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie widnieją nasze dane i nie dokonaliśmy odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie.

W jaki sposób możemy złożyć wniosek o wyrejestrowanie czterokołowca (quad, microcar)?

 • Składając wniosek osobiście lub za pisemnym pełnomocnictwie w urzędzie gdzie pojazd jest zarejestrowany,
 • Przesyłając komplet dokumentów w oryginale wraz z uzupełnionym wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu na adres urzędu gdzie pojazd jest zarejestrowany.

Uwaga!

W przypadku sprzedaży pojazdu należy złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu, a nie wniosek o wyrejestrowanie (pobierz druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu).

Wzór - Wniosek o wyrejestrowanie czterokołowca (np. Quada, ATV, Microcar)

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wyrejestrowanie czterokołowcaPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wyrejestrowanie czterokołowcaPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wyrejestrowanie czterokołowcaFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wyrejestrowanie czterokołowca

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.