Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdy


Jeżeli ukończyłeś szkolenie dla kandydatów na wykładowców nauki jazdy następny pilną czynnością będzie wystąpienie z odpowiednim wnioskiem o wpis do ewidencji i uzyskać odpowiednia zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców.
Wykładowca nauki jazdy - jest to osoba która szkoli z wiedzy teoretycznej kandydatów na kierowców.

Wykładowcą nauki jazdy, jest osoba która:

 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Jakie dokumenty są wymagane do wpisu do ewidencji wykładowcy nauki jazdy i uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców?

 • Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców (druk do pobrania poniżej),
 • Zaświadczanie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowcy (wpis po raz pierwszy),
 • Zaświadczanie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla wykładowcy (w przypadku rozszerzania uprawnień),
 • Dowód opłaty za wpis do ewidencji wykładowcy,
 • Zaświadczenie o niekaralności (w przypadku posiadania zaświadczenia w formie elektronicznej - przekaż otrzymany dokument w postaci pliku XML)

Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji wyładowców nauki jazdy?

Wniosek o wpis do ewidencji wykładowcy nauki jazdy składam w urzędzie zgodnie z miejscem zamieszkania. Nie składamy zgodnie z miejscem zameldowania, tylko zgodnie z miejscem zamieszkania.

Jak długo czeka się na załatwienie sprawy związane z wpisem do ewidencji wykładowcy nauki jazdy?

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jak wygląda wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców?


Wzór - Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdy

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdyPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdyPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdyFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdy

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.