Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju (zgłoszenie wyrejestrowania)


W przypadku zbycia pojazdu zobowiązany(a) jesteś w terminie 30 dni zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego już na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zawiadomienie składamy do urzędu pod którego podlegamy (zgodnie z miejscem zamieszkania właściciela lub siedziby).
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju (zgłoszenie wyrejestrowania) Od 1 stycznia 2020 r. za przekroczenie terminu o którym mowa w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, organ rejestrujący w postępowaniu administracyjnym w drodze decyzji nakłada na właściciela pojazdu karę w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Aby uniknąć kary administracyjnej, należy w terminie złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Uwaga! Zmiany terminów obowiązku rejestracji pojazdu zarejestrowanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju

 • 30 dni - od dnia 01-07-1998 r. do 29-02-2020 r.
 • 180 dni - od dnia 01-03-2020 r. do 31-12-2020 r.
 • 30 dni - od dnia 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.
 • 60 dni - od dnia 01-07-2021 r. - do 30-06-2023 r.
 • 30 dni - od dnia 01-07-2023 r.
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą nowe przepisy odnośnie rejestracji pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz sprowadzonego z zagranicy! Przeczytaj co się zmienia! Od 1 stycznia 2024 r obowiązek rejestracji. Znika zgłoszenie nabycia pojazdu i nowe wysokości kar!

Co to jest "zawiadomienie o zbyciu pojazdu"?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest czynnością polegająca na zgłoszeniu właściwemu urzędowi zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy (będzie to powiat czyli Starostwo Powiatowe lub miasto na prawach powiatu Urząd Miasta) faktu sprzedaży/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju. Zgłoszenia dokonuje się na druku zawiadomienia z dokumentem potwierdzającym zbycie pojazdu. Po złożeniu zawiadomienia urząd dokonuje stosownego wpisu w Centralnej Ewidencji Pojazdów o fakcie zbycia pojazdu podając date i dane nowego właściciela pojazdu. Zgłoszenie zbycia pojazdu nie jest wyrejestrowaniem pojazdu. Obowiązek zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego funkcjonuje od 1997 roku.

W przypadku złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzający przeniesienie prawa własności na innego właściciela - umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, akt poświadczenia dziedziczenia lub inny dokument stwierdzający własność pojazdu.

W jaki sposób mogę zgłosić zbycie swojego pojazdu?

 • osobiście lub przy pomocy pełnomocnika - składając zawiadomienie o zbyciu pojazdu w odpowiednim wydziale komunikacji,
 • za pośrednictwem poczty - wysyłając uzupełnione zawiadomienie wraz z dokumentem potwierdzającym zbycie pojazdu (liczy się dzień nadania zawiadomienia),
 • online (internetowo) - za pośrednictwem platformy ePUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW (jak zgłosić zbycie pojazdu online).

Gdzie należy złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

Ponieważ w przepisach nie ma wskazania konkretnie gdzie należy złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu zalecane składanie jest zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy. Można też dokonać zgłoszenia zgodnie z miejscem dotychczasowej rejestracji pojazdu.

Czy zawiadomienie może zgłosić jeden z właścicieli pojazdu?

Tak, zawiadomienie o zbyciu pojazdu może złożyć jeden z współwłaścicieli pojazdu oświadczając że działa za zgodą większości współwłaścicieli pojazdu do zgłoszenia zbycia pojazdu lub załączając pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia zbycia pojazdu (druk upoważnienia).

Jakie pojazdy podlegają zgłoszeniu?

Zgłoszeniu podlegają pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • samochód osobowy, samochód ciężarowy lub samochód specjalny,
 • ciągnik samochodowy (siodłowy),
 • autobus,
 • naczepę samochodową,
 • przyczepę ciężarową, rolniczą lub specjalna (np. kempingowa, rąbak),
 • ciągnik rolniczy,
 • motocykl lub motorower (skuter),
 • czterokołowce czyli pojazd samochodowy inny (np. quad, microcar)

Czy zawiadomienie o zbyciu pojazdu można zgłosić (zgłosić) dla pojazdu niezarejestrowanego w Polsce?

Nie. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu składamy dla pojazdów które są zarejestrowane w kraju w momencie jego zbycia. Czyli dla takich które posiadają Polski dowód rejestracyjny.

Wzór - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju (zgłoszenie wyrejestrowania)

Pobierz darmowy druk wzoru zawiadomienia do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Zawiadomienie o zbyciu pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Zawiadomienie o zbyciu pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Zawiadomienie o zbyciu pojazduFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Komentarze


#1 | TiXXXX dnia 17/04/2021 12:15
No Avatar
Dzięki wielkie!

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.