Oświadczenie o wywozie pojazdu zarejestrowanego w kraju za granice


W przypadku gdy zakupiliśmy samochód osobowy, ciężarowy lub inny zarejestrowany pojazd w kraju i chcemy pobrać w urzędzie tymczasowe tablice rejestracyjne w celu wywozu pojazdu za granice, możemy skorzystać z automatycznego wyrejestrowania pojazdu.
Jeżeli chcemy skorzystać z tej możliwości musimy złożyć oświadczenie że pojazd zostanie wywieziony za granice do innego kraju (np. na Ukraine).
Art 74 ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm).
  • 6. W przypadku gdy właściciel pojazdu zamierza skorzystać z wyrejestrowania pojazdu z urzędu, o którym mowa w art. 79 ust. 3b, składając wniosek o czasową rejestrację pojazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, składa oświadczenie, że pojazd zostanie wywieziony za granicę. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór - Oświadczenie o wywozie pojazdu zarejestrowanego w kraju za granice

Pobierz darmowy druk wzoru oświadczenia do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Oświadczenie o wywozie pojazdu za granicePobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Oświadczenie o wywozie pojazdu za granicePobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Oświadczenie o wywozie pojazdu za graniceFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Oświadczenie o wywozie pojazdu za granice

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.