Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej samochodu, motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego lub motoroweru


Tablice rejestracyjną od swojego pojazdu została zagubiona lub skradziona albo zniszczona? Tutaj znajdziesz wzór wniosku o wtórnik tablicy rejestracyjnej, gotowego do wypełnienia i złożenia w swoim Urzędzie!
Czas oczekiwania na wydanie wtórnika (duplikatu) tablic rejestracyjnej to ok 1/2 tygodnie, w zależności od czasu dostawy tablicy do odpowiedniego urzędu od producenta tablic rejestracyjnych.
Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, są obowiązani niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty albo zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych, złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz
  • złożyć oświadczenie o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych – w przypadku ich utraty (oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
  • oddać zniszczone tablice (tablicę) rejestracyjne – w przypadku ich zniszczenia
  • dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 53 zł za jedną tablice lub 93 zł za dwie sztuki tablic rejestracyjnych
  • przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu

Wzór - Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej samochodu, motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego lub motoroweru

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.