Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii A1 (motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3) dla osoby niepełnoletniej


Rozpoczynasz kursy na prawo motocykla (pojemności skokowej silnika do 125 cm3), a nie jesteś osobą pełnoletnią? Pamiętać że, aby otrzymać numer PKK musisz mieć zgodę rodzica na rozpoczęcie kursów. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy. Zgoda jest wymagana gdy osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy na kategorie: A1 (motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3) jest osobą niepełnoletnią i nie ma ukończone 18 lat.
Jakimi pojazdami możesz kierować na kategorii AM (wymagany wiek - 14 lat)
 • motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
 • pojazdy z kategorii AM
 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce
Art. 21 ust. 2 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
 • 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
Art. 21 ust. 1 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
 • 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
 • 1) uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:
 • a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub
 • b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo
 • 2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
 • – może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Wzór - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii A1 (motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3) dla osoby niepełnoletniej

Pobierz darmowy druk wzoru zgody do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.