Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów


W przypadku gdy chcemy uzyskać zezwolenie na wykonywanie badań technicznych pojazdów na stacji kontrolni pojazdów zarówno o rodzaju okręgowej oraz podstawowej, musimy w swoim urzędzie (wydziale komunikacji) złożyć odpowiedni druk wniosku z wymaganymi dokumentami.
Dzięki przygotowanemu przez nas wzoru wniosku, otrzymasz odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań technicznych. Pamiętaj aby załączyć do wniosku wymagane dokumenty. Dokumenty musisz przedłożyć w oryginale do wglądu.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania uprawnień do przeprowadzania badań technicznych?

  • dowód osobisty - do wglądu,
  • świadectwo szkolne (lub inny dokument potwierdzający posiadane wykształcenie) wraz kserokopią;
  • zaświadczenia ukończonych kursów (szkoleń diagnosty) wraz kserokopią; zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej;
  • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wraz kserokopią;
  • dowód opłaty.

Uprawnienie do wykonywania badań technicznych wydaje się, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
  • odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny

Ile będziesz czekać na wydanie uprawnień?

Wydanie uprawnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Wzór - Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wydanie uprawnień dla diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdówPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wydanie uprawnień dla diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdówPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wydanie uprawnień dla diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdówFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wydanie uprawnień dla diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.