Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy


Jeżeli ukończyłeś szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, musisz wystąpić do urzędu (wydziału komunikacji) z odpowiednim wnioskiem o wpis do ewidencji i uzyskać odpowiednia legitymacje (uprawnienia). Poniżej pobierz przygotowany druk wniosku.
Instruktorem nauki jazdy - jest to osoba która naucza kursantów prawidłowej i przepisowej jazdy pojazdami uczestniczącymi w ruchu drogowym.

Instruktorem nauki jazdy, jest osoba która:

 • Posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • jest wpisana do ewidencji instruktorów

Jakie dokumenty są wymagane do wpisu do ewidencji instruktora nauki jazdy i uzyskania legitymacji instruktora?

 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów (druk do pobrania poniżej),
 • Aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm,
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • Zaświadczanie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów (wpis po raz pierwszy),
 • Zaświadczanie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów (w przypadku rozszerzania uprawnień),
 • Dowód opłaty za wpis do ewidencji instruktorów,
 • Zaświadczenie o niekaralności (w przypadku posiadania zaświadczenia w formie elektronicznej - przekaż otrzymany dokument w postaci pliku XML)

Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy?

Wniosek o wpis do ewidencji instruktora prawa jazdy składam w urzędzie - wydziale komunikacji zgodnie z miejscem zamieszkania. Wniosek nie składamy zgodnie z miejscem zameldowania, tylko zgodnie z miejscem zamieszkania.

Jak długo czeka się na załatwienie sprawy związane z wpisem do ewidencji instruktora nauki jazdy?

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jak wygląda wzór legitymacji instruktora nauki jazdy?

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.