Jak uzyskać/otrzymać dokument "Vehicle Title Record" dla motocykla sprowadzonego z USA (Stan - Nowy York)


W przypadku gdy sprowadziłeś motocykl z Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) z tytułem własności o nazwie "Certificate of Salvage" dla motocykla uszkodzonego zarejestrowanego w stanie Nowy Jork - wydziały komunikacji (organy rejestracyjne) w Polsce będą wymagały dokumentu o nazwie "Vehicle Title Record".
Pewnie zastanawiasz się dlaczego ten dokument jest wymagany? Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa nie członkowskiego UE do wniosku o rejestrację pojazdu, należy przedłożyć dokument potwierdzający rejestrację:
  • "2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie."
Certyfikat nie jest dowodem rejestracyjnym (dowód rejestracyjny powinien zawierać dane techniczne pojazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu) dlatego musimy przedstawić dokument potwierdzający rejestrację. Natomiast zgodnie z uzyskanymi informacjami dokument "Certificate of Salvage" wydawany w Stanie Nowy Jork nie wydaje organ rejestrujący lecz firmy ubezpieczeniowe. W związku z tym, do wniosku o rejestracje pojazdu należy przedstawić wyciąg z rejestru pojazdu wydany przez organ właściwy w sprawach rejestracji o nazwie "Vehicle Title Record".
Ważne! W przypadku motocykl nie jest wydawany dokument "Abstract of title Record" jak dla samochodów. Dla motocykli dostaniemy tylko i wyłącznie "Vehicle Title Record" - informacja ta została potwierdzona w Departamencie Pojazdów w Nowym Jorku.
Dla jakiego dokumentu jest wymagany "Abstract of title Record"?
Abstract of title Record wymagany jest dla dokumentu o nazwie "Certificate of Salvage - MV-907A". Dokument ten wygląda następująco:
Jak uzyskać dokument "Vehicle Title Record" Stanu Nowy York dla motocykli?
  • Uzupełniamy i drukujemy formularz - (MV-15);
  • Wykonujemy kserokopie dowodu osobistego lub paszportu;
  • Uiszczamy odpowiednią kwotę na rzecz "Commissioner of Motor Vehicles" - gotówki nie można wysłać pocztą;

Wszystkie dokumenty przesyłamy na adres podany w formularzu:
NYS DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, MV-15 PROCESSING
6 EMPIRE STATE PLAZA, ALBANY NY 11128

Przed skompletowaniem dokumentów, polecamy skontaktować się z DMV New Jork w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pomoc w uzyskaniu dokumentu dla motocykli sprowadzonych z USA (Stanu Nowy Jork) o nazwie Vehicle Title Record dla dokumentu MV-907A:

  • Kontakt: abstractnyusa@gmail.com
  • Czas oczekiwania na otrzymanie dokumentu: 1-2 dni dni roboczych.

Jak wygląda dokument "Vehicle Title Record"

Co to jest Abstract of Title Record?

„Abstract of Title Record” jest prawdziwą i pełną elektroniczną kopią wpisu znajdującego się w archiwum (aktywach) Departamentu Pojazdów Samochodowych w stanie Nowy Jork (DMV). W dokumencie znajdują się wszystkie wpisy jakie dokonywane były w DMV w tytule własności pojazdu. Abstrakt jest to podsumowanie wpisów rejestracji pojazdu w Nowym Jorku. Dokument ten jest podpisywany przez Komisarza w Nowym Jorku. Dokument ten jest przesyłany drogą elektroniczną lub drogą pocztową.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.