Jakie dokumenty są potrzebne do czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Nabyłeś pojazd sprowadzony z zagranicy który jest pojazdem wyrejestrowanym nie mającym tablic rejestracyjnych a nie chcesz płacić dodatkowych pięniędzy za lawetę która dostarczyłaby samochód lub inny pojazd pod Twój dom? Zobacz co musisz posiadać aby pobrać tablice tymczasowe (czerwone) w swoim wydziale komunikacji.
Czasowej rejestracji pojazdu na przejazd z miejsca zakupu lub jego odbioru może dokonać do pojazdów sprowadzony z zagranicy (np. USA, Kanady, Niemiec, Belgii, Włoch, Holandii lub Francji) takich jak samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy (siodłowy) przyczepę, naczepę, motocykla, motoroweru, skutera, ciągnika rolniczego lub pojazdu samochodowego (np. quada).
Wniosek o rejestracje takiego pojazdu możemy złożyć w organie rejestrującym właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu lub zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy - Prawo o rychu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) w organie rejestrującym ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy - Prawo o rychu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) możemy dokonać czasowej rejestracji pojazdu w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania pojazdu na tablice tymczasowe w przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru.

Zgodnie z §19 ust. 3 pkt. 3 ustawy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
  • 3) pojazdu wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściciel pojazdu do wniosku o czasową rejestrację pojazdu dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–4, 6 lub 6a ustawy.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 instrukcji w sprawie rejestracji pojazdu §2 ust. 4 ustawy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.)
  • 4. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący dokonuje rejestracji takiego pojazdu na podstawie wniosku o rejestrację z dołączonym dowodem własności pojazdu. Jeżeli pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został sprowadzony z zagranicy, przepisy § 1 ust. 7 pkt 3–9 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym w urzędzie (wydziale komunikacji) będą wymagane następujące dokumenty:

  • Wniosek o czasową rejestracje pojazdu - (pobierz druk)
  • dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5; - w przypadku umowy kupna-sprzedaży lub faktury (rachunku) sporządzonych w języku zagranicznym, wymagane będzie dodatkowo tłumaczenie przysięgłe dokumentu,
  • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku zagranicznym wymagane będzie dodatkowo tłumaczenie przysięgłe dokumentu,
  • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju, „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
  • nie jest wymagany jest dowód rejestracyjny oraz jego tłumaczenie przysięgłe ale zaleca się posiadać w momencie składania wniosku,
  • opłata rejestracyjna w wysokości 62 zł dla samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego lub ciągnika samochodowego, 47 zł dla przyczepy lub naczepy, 44 zł dla ciągnika rolniczego, motocykla lub motoroweru
Tablice czasowe na przejazd wydawane są na okres 30 dni i po tym terminie należy je obowiązkowo zwrócić do urzędu skąd zostały pobrane. Warto pamiętać że tablice nie służą do codziennej jazdy lecz służą tylko po to, aby przejechać z miejsca jego zakupu lub odbioru - czyli służą do określonego celu.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.