Jakie dokumenty są potrzebne do czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w celu wywozu za granice bez wcześniejszej rejestracji w Polsce


Posiadasz pojazd niezarejestrowany w kraju (sprowadzony z zagranicy) który nie posiada tablic rejestracyjnych a potrzebujecie wywieź go za granice bo nowy nabywca mieszka w innym kraju? Zobacz co musisz posiadać aby pobrać tablice tymczasowe (czerwone) na wywóz w swoim wydziale komunikacji.
Czasowej rejestracji pojazdu na wywóz może dokonać do pojazdów sprowadzony z zagranicy (np. USA, Kanady, Niemiec, Belgii, Włoch, Holandii lub Francji) takich jak samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy (siodłowy) przyczepę, naczepę, motocykla, motoroweru, skutera, ciągnika rolniczego lub pojazdu samochodowego (np. quada)
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy - Prawo o rychu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) możemy dokonać czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę.
W związku z tym możemy złożyć wniosek o czasową rejestracje w swoim urzędzie zgodnie z miejscem zamieszkania jeżeli o tablice będzie wnioskowała osoba która posiada legalne zezwolenie na pobyt i zamieszkuje w Polsce, a w przypadku gdy osoba (obcokrajowiec) nie posiada zamieszkania w kraju, rejestracji dokonuje organ rejestrujący zgodnie z miejscem zawarcia umowy. Przykładowo, jeżeli właściciel posiada miejsce za granicą, jest obcokrajowcem, a umowa lub faktura została sporządzona w Poznaniu, to wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Poznań.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania pojazdu na tablice tymczasowe w celu wywozu za granicę.

Zgodnie z §19 ust. 3 pkt. 3 oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • 3) pojazdu wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściciel pojazdu do wniosku o czasową rejestrację pojazdu dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–4, 6 lub 6a ustawy.
 • 1) w celu, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, właściciel pojazdu zwraca organowi rejestrującemu tablice (tablicę) rejestracyjne pojazdu wcześniej zarejestrowanego;

W związku z powyższym w urzędzie (wydziale komunikacji) będą wymagane następujące dokumenty:

 • Wniosek o czasową rejestracje pojazdu - (pobierz druk)
 • dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5; - w przypadku umowy kupna-sprzedaży lub faktury (rachunku) sporządzonych w języku zagranicznym, wymagane będzie dodatkowo tłumaczenie przysięgłe dokumentu,
 • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku zagranicznym wymagane będzie dodatkowo tłumaczenie przysięgłe dokumentu,
 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju, „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • nie jest wymagany jest dowód rejestracyjny oraz jego tłumaczenie przysięgłe ale zaleca się posiadać w momencie składania wniosku,
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd nie posiada - w przypadku braku tablic rejestracyjnych należy złożyć oświadczenie (pobierz druk)
 • opłata rejestracyjna.
Tablice czasowe na przejazd wydawane są na okres 30 dni i nie ma obowiązku ich zwrotu.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.