Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania przyczepy sprowadzonej z Rumunii


Planujesz zakup lub zakupiłeś przyczepę lekką, przyczepę ciężarową, przyczepę ciężarową rolniczą lub przyczepę specjalną np. kempingową - sprowadzoną z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym przypadku z Rumunii? Aby dokonać rejestracji przyczepy sprowadzonej z Rumunii, musimy przygotować następujące dokumenty, które będą nam potrzebne i które są wymagane w Polskim urzędzie gdzie będziemy składać wniosek o jego pierwszą rejestrację.
Rozróżniamy dwie opcje z którymi będziemy mogli się spotkać. Różnica w potrzebnej dokumentacji zależy od tego czy kupujemy pojazd bezpośrednio za granicą i jesteśmy jego wyłącznym importerem oraz zakupionego od innego importera który ten pojazd sprowadził do naszego kraju.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami, przyczepy rolnicze nie podlegają w Rumunii rejestracji i nie posiadają dowodu rejestracyjnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania przyczepy sprowadzonej z Rumunii

1. Jeśli kupujemy pojazd bezpośrednio za granicą, bez żadnego polskiego pośrednika to będziemy potrzebowali następujące dokumenty:
 • Wniosek o rejestrację przyczepy (pobierz wzór),
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny (zobacz wzory dowodów) wraz z tłumaczeniem przysięgłym (tłumaczenie nie jest wymagane w zakresie kodów). Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów lub oświadczenie zamiast dowodu rejestracyjnego (pobierz wzór) - jeżeli pojazd nie miał obowiązku rejestracji,
 • Dokumenty własności - umowa lub faktura/rachunek (jeżeli dokument będzie sporządzony tylko w języku zagranicznym, do rejestracji będzie wymagane jego tłumaczenie przysięgłe),
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu w przypadku gdy pojazd posiada DMC (F3) większe niż 750 kg (zobacz wzór),
 • Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku (pobierz wzór),
 • Opłata rejestracyjna - 121,50 zł,
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo (pobierz wzór) - w przypadku gdy rejestracje pojazdu nie będziemy mogli załatwić osobiści.
2. Jeśli kupujemy pojazd od polskiego importera który sprowadził ten pojazd na terenie naszego kraju do rejestracji będziemy potrzebowali:
 • Wniosek o rejestrację przyczepy (pobierz wzór),
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny (zobacz wzory dowodów) wraz z tłumaczeniem przysięgłym (tłumaczenie nie jest wymagane w zakresie kodów). Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów lub oświadczenie zamiast dowodu rejestracyjnego (pobierz wzór) - jeżeli pojazd nie miał obowiązku rejestracji,
 • Dokumenty własności - faktura/rachunek (jeżeli zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy). W przypadku gdy kupujemy pojazd od osoby fizycznej lub firmy która nie prowadzili dzialalność w zakresie obrotu pojazdami, oprócz dokumentu na zakupu od tego sprzedawcy, do rejestracji będzie wymagany dokument na podstawie której ten sprzedawca nabył pojazd (w przypadku gdy dokument ten jest sporządzony w języku zagranicznym, będzie potrzebne tłumaczenie przysięgłe) - dokumenty muszą być w oryginale.
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu w przypadku gdy pojazd posiada DMC (F3) większe niż 750 kg (zobacz wzór),
 • Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku (pobierz wzór),
 • Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu (pobierz wzór),
 • Opłata rejestracyjna - 121,50 zł,
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo (pobierz wzór) - w przypadku gdy rejestracje pojazdu nie będziemy mogli załatwić osobiści.
Rejestracja pojazdu bez dowodu rejestracyjnego! Aby móc dokonać rejestracji takiego pojazdu, najpierw będziemy musieli udać się do swojego urzędu (wydziału komunikacji) i złożyć wniosek o rejestrację czasową w celu dokonania przeglądu technicznego, ponieważ nie posiadamy dowodu rejestracyjnego na którym moglibyśmy uzyskać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (diagnosta nie ma prawa wykonać okresowego badania przed pierwszą rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez posiadanego dowodu rejestracyjnego). Jak już uzyskamy tablice tymczasowe w celu przejazdu pojazdu na badanie techniczne i dokonamy przeglądu technicznego, wracamy z kompletem dokumentów które składaliśmy do rejestracji czasowej wraz z przeglądem technicznym i składamy w urzędzie wniosek o rejestracje pojazdu na tablice stałe.
Masz jakieś pytania? Napisz w komentarzu, napewno ktoś udzieli Ci odpowiedzi.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.