Katalog plików gotowych do pobrania


Użyj filtrów po prawej, aby znaleźć pliki do pobrania. Kategoria:
Szukaj plików:
Inne wzory
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B, B1, T dla osoby niepełnoletniej
Wzór orzeczenia lekarskiego dla osób ubiegających się o prawo jazdy
Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OC (odpowiedzialności cywilnej)
Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej za OC, AC NNW, ASS z powodu sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju
Zgoda dla nowego właściciela pojazdu na zatrzymanie indywidualnych tablic rejestracyjnych
Zgoda rodzica/opiekuna prawego na zakup pojazdu przez osobę małoletnią
Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu po jego zakupie lub przekazaniu
Pokwitowanie/potwierdzenie przyjęcia zaliczki na poczet zakupu pojazdu
Pokwitowanie/potwierdzenie przyjęcia zadatku na poczet zakupu pojazdu
Wykaz pojazdów - lista znajdujących się pojazdów w przedsiębiorstwie
Pismo dotyczące zwrotu/oddania dokumentu prawa jazdy do urzędu z uwagi na zatrzymanie, odnalezienie lub nakazem
Pismo o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami
Zawiadomienie - oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy
Wzór odwołania od decyzji o nałożeniu kary finansowej (rejestracja lub zgłoszenie zbycia lub zgłoszenia nabycia)
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.