Wniosek o odwołanie (uchylenie) mandatu za złe zaparkowanie pojazdu


W przypadku gdy zdażyło nam się otrzymać mandat karny za złe zaparkowanie pojazdu w mieście, w którym rzadko bywamy, a uważamy że mandat został na nas niesłusznie nałożony lub mieliśmy ku temu szczególny powód, możemy złożyć odwołanie. Poniżej znajdziesz druk wniosku o uchylenie mandatu karnego za parkowanie.

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przysługuje nam odwołanie od mandatu.

  • § 1. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15– 17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.
  • § 1a. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w trybie określonym w § 1, jeżeli grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2. Podlega on również uchyleniu, gdy grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1–1b, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.

Kto może się odwołać od mandatu drogowego za złe parkowanie?

  • Osoba pełnoletnia - mająca skończone 18 lat,
  • Rodzic lub opiekun prawny - jeżeli odwołujący nie ma skończone 18 lat,
  • Przedstawiciel ustawowy lub kurator - jeżeli mandat otrzymała osoba ubezwłasnowolniona,

Ile mam czasu na złożenie odwołania od mandatu karnego za złe zaparkowanie pojazdu?

  • W przypadku przyjęcia mandatu - mamy 7 dni od daty wystawienia dokumentu na złożenie odwołania,
  • Jeżeli odwołanie składa przedstawiciel służby lub sądu - może to zrobić po 7 dniach od wystawienia mandatu karnego.

Ile kosztuje odwołanie od mandatu drogowego za parkowanie pojazdu?

Odwołanie od mandatu za złe zaparkowanie pojazdu jest bezpłatne.

Gdzie musze złożyć odwołanie od mandatu karnego za złe zaparkowanie samochodu?

Odwołanie od mandatu za parkowanie należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca otrzymania mandatu. Masz dwie możliwości:
  • zanieś wniosek do biura podawczego sądu,
  • wyślij go pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres sądu.

Jak wygląda postępowanie w sprawie wydania decyzji sądu o uznaniu lub nie odwołania?

Po złożeniu wniosku o uchylenie mandatu czekaj na odpowiedź z sądu (listowną), z której dowiesz się o dacie posiedzenia. Nie musisz uczestniczym w posiedzeniu chyba że sąd będzie tego wymagał. Następnie czekaj na decyzji.

Wzór - Wniosek o odwołanie (uchylenie) mandatu za złe zaparkowanie pojazdu

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie pojazduFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie pojazdu

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.