Data dodania: 02-01-2022 r.

Koniec z dostarczaniem potwierdzenia zapłaty akcyzy lub zwolnienia z podatku akcyzowego


Kupiłeś pojazd podlegający podatku akcyzowego, ale w dniu rejestracji nie posiadałeś dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub zwolnienia z akcyzy? Organy rejestrujące pojazdy zyskały nową, przydatną funkcjonalność!

Zdarzają się sytuacje, w których właściciele pojazdów sprowadzony z zagranicy w momencie rejestracji nie posiadały ze sobą potwierdzenia zapłaty z podatku akcyzowego lub zwolnienia z urzędu celno-skarbowego i ich pojazd został zarejestrowany pod warunkiem dostarczenia dokumentu najpóźniej przed wydaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu lub po prostu zapominali o zabraniu wymaganego dokumentu. Teraz problem zostałej w łatwy sposób rozwiązany.
Od paru dni organy rejestracyjne mają połączenie z organem celno-skarbowym i w procesie rejestracji pojazdu mogą zweryfikować czy pojazd zgłoszono do urzędu i uiszczono podatek akcyzowy.

W "życie" wszedł przepis o którym mowa w § 3 ust. 3, 4 i 5 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r (Dz. U. z 2017 r poz. 2355 z późn. zm.)
  • 3. Dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy, może być przekazany organowi rejestrującemu przez organ celny w postaci elektronicznej, z systemu teleinformatycznego organu celnego, za pośrednictwem usługi sieciowej, do systemu teleinformatycznego rejestracji, w sposób zapewniający integralność, autentyczność i niezaprzeczalność przekazywanych danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „rozporządzeniem o Krajowych Ramach Interoperacyjności”.
  • 4. Dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, może być przekazany organowi rejestrującemu przez organ właściwy w sprawach akcyzy w postaci elektronicznej, z systemu teleinformatycznego organu właściwego w sprawach akcyzy, za pośrednictwem usługi sieciowej, do systemu teleinformatycznego rejestracji, w sposób zapewniający integralność, autentyczność i niezaprzeczalność przekazywanych danych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności.
  • 5. W przypadku nieprzekazania przez organ celny organowi rejestrującemu w postaci elektronicznej dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy, właściciel pojazdu dołącza ten dokument do wniosku o rejestrację.


Warto pamiętać, że w przypadku braku danych w systemie organów rejestrujących, właściciel musi załączyć dokument do wniosku o rejestrację, czyli przynieść dokument przed wydaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Komentarze


#1 | FanCar dnia 05/01/2022 08:59
No Avatar
Wreszcie!

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.