Data dodania: 20-10-2023 r.

Błędnie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.


W przypadku gdy po wejściu w dane pojazdu mamy informacji o poziomie emisji spalin EURO, niezgodną ze stanem faktycznym, powinniśmy skorygować nieprawidłową informacje w swoim Wydziale Komunikacji.
Informacja o poziomie emisji spalin EURO powinna znajdować się w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe, pod kodem V.9 (zdjęcie poniżej). I ta informacja jest wprowadzona na podstawie dowodu rejestracyjnego lub świadectwie homologacji, oświadczenia producenta pojazdu podstawowego lub na podstawie roku produkcji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury. I ta informacja powinna być zgodna ze stanem faktycznym.
Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.
Natomiast jeśli w dowodzie nie mamy informacji o tym jaki poziom emisji spalin spełnia nasz pojazd lub jest ustalony na podstawie roku produkcji albo w centralnej ewidencji jest wprowadzony i jest błędny powinniśmy skorygować błędne dane.
(V.9) poziom emisji spalin ‒ Euro ...” – wpisując przy pierwszej rejestracji pojazdu poziom emisji spalin na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 9 do rozporządzenia, albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego – na podstawie wytycznych określonych w § 1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia; w przypadku wpisania poziomu emisji spalin w pozwoleniu czasowym stosuje się wytyczne określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia; dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, samochodów specjalnych, ciągników samochodowych oraz autobusów,

W przypadku gdy właściciel pojazdu występuje z wnioskiem o wpisanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujący wpisuje w dowodzie rejestracyjnym adnotację "(V.9) poziom emisji spalin ‒ Euro ..." ustalając poziom emisji spalin Euro na podstawie:
 • jednego z dokumentów:
 • a) świadectwa zgodności WE albo
 • b) świadectwa zgodności, albo
 • c) dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo
 • d) decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo
 • e) świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
 • f) poprzedniego dowodu rejestracyjnego w którym zawarta jest informacja o spełnieniu normy emisji spalin EURO albo,
 • g) oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin Euro,
 • h) na podstawie roku produkcji zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu.

W CEPiK gdzie jest zawarta informacja o spełnieniu normy emisji spalin EURO, anie ma jej w dowodzie rejestracyjnym lub jest błędna, dokonywana jest na podstawie następującego wyjazdu:
 • w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
 • – Euro 1 – od 1992 r. do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 r. do 1996 r. dla samochodów ciężarowoosobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t,
 • – Euro 2 – od 1996 r. do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 r. do 1999 r. dla samochodów ciężarowoosobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t,
 • – Euro 3 – od 2000 r. do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • – Euro 4 – od 2005 r. do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • – Euro 5 – od 2010 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t:
 • – Euro I – od 1992 r. do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • – Euro II – od 1995 r. do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • – Euro III – od 2000 r. do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • – Euro IV – od 2005 r. do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 • – Euro V – od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Co należy zrobić w takiej sytuacji aby w dowodzie rejestracyjnym i CEPiK widniała odpowiedna norma emisji spalin - EURO:

 • 1. Wypełniamy wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany poziomu emisji spalin EURO. Wniosek możemy pobrać tutaj.
 • 2. Udajemy się do wydział komunikacji gdzie pojazd mamy zarejestrowany na siebie,
 • 3. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność, udajemy się razem do placówki urzędu lub zabieramy pełnomocnictwo od współwłaściciela lub współwłaścicieli. Upoważnienie można pobrać tutaj.


Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.