Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (posiadaniu bazy transportowej)


Zamierzasz wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przewozy drogowe? Do wniosku konieczne będzie złożenia stosownego oświadczenia o posiadaniu bazy eksploatacyjnej.
Oświadczenie jest wymagane w celu uzyskania zezwolenia na przewoźnika drogowego. Miejscem będącym w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowaniem do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:
  • miejsce postojowe,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów,
Poprzez bazę eksploatacyjną należy rozumieć centrum pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

Podstawa prawna (7a ust. 3 pkt 3 oraz 5 ust. 2c i 2d):

  • Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się: (…) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1
  • 2c. Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. 2d. W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wzór - Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (posiadaniu bazy transportowej)

Pobierz darmowy druk wzoru oświadczenia do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpgKomentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.