Umowa kupna sprzedaży samochodu ciężarowego (dostawczego np. van, furgon, skrzynia, wywrotka)


Poniżej znajduje się wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu cieżarowego przygotowany przez naszą stronę. Wzór zapewnia w całości ochronę zarówno kupującego jak i sprzedającego. Umowe pobierzesz w formacie PDF lub DOC wraz z możliwością komputerowego uzupełnienia druku umowy.
Pamiętaj aby umowę sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kupującego i sprzedającego. Umowę należy uzupełnić czytelnie. Warto pamietać że oryginał umowy zawsze jest dla kupującego, natomiast kopia dla sprzedającego.
W Polsce rejestrowane są różne rodzaje samochodów ciężarowych, które są używane do transportu towarów. Oto niektóre z najpopularniejszych rodzajów samochodów ciężarowych rejestrowanych w Polsce:
 • Ciągniki siodłowe: Są to samochody ciężarowe bez ładowni, które służą do holowania naczep. Zazwyczaj są wykorzystywane do przewozu większych ładunków na długie dystanse.
 • Furgony: Są to samochody ciężarowe z zamkniętą ładownią, które są stosowane do przewozu towarów o mniejszych rozmiarach lub które wymagają ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Furgony są często wykorzystywane do dostaw w mieście.
 • Samochody wywrotki: To samochody ciężarowe z ładownią o otwieranym dnie, która może być podnoszona, aby zrzucić ładunek. Są one często wykorzystywane w budownictwie do transportu gruzu, ziemi czy innych materiałów sypkich.
Umowa kupna sprzedaży samochodu ciężarowego (dostawczego np. van, furgon, skrzynia, wywrotka) druk wzór formularz pdf doc word Umowa kupna-sprzedaży samochodu ciężarowego (dostawczego np. van, furgon, skrzynia, wywrotka) jest pisemnym kontraktem między sprzedawcą a nabywcą, regulującym warunki transakcji dotyczącej sprzedaży pojazdu. Umowa ta określa prawa i obowiązki obu stron oraz szczegóły transakcji, takie jak cena, warunki płatności, opis pojazdu, gwarancje, termin dostawy itp. Ważne jest, aby umowa kupna-sprzedaży była sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony w celu zapewnienia ochrony prawnej

Art. 535 kodeksu cywilnego - pojęcie umowy sprzedaży:

 • § 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Jakie elementy powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu:

 • Datę oraz miejsce (miejscowość) sporządzenia umowy - warto wpisać też godzinę zawarcia umowy.
 • Dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL lub nazwę firmy, adres siedziby i NIP). Numer PESEL nie jest wymagany ale warto zamieścić na dokumencie.
 • Dane sprzedającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL lub nazwę firmy, adres siedziby i NIP). Numer PESEL nie jest wymagany ale warto zamieścić na dokumencie.
 • Dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN - podwozia, nadwozia, ramy).
 • Kwotę sprzedaży - cena powinna być podana wraz z walutą pieniądza.
 • W przypadku gdy pojazd posiada jakieś wady, uszkodzenia - należy wpisać wszystkie usterki na umowie (od tego zależna jest wartość sprzedaży pojazdu).
 • Podpisy osób sporządzających umowę - kupującego i sprzedającego.

Najczęstsze popełniane błędy przy zawarciu umowy

 • Pomyłki przy wpisywaniu danych takich jak numer VIN (nadwozia, podwozia lub ramy), numer PESEL lub data zawarcia - w takim przypadku albo przepisujemy umowę na nowym druku, albo przy poprawkach (skreśleniach) podpisują się wszystkie osoby sporządzające umowe (akceptują zmianę treści umowy).
 • Wpisywanie na umowę mniejszej kwoty sprzedaży pojazdu - w przypadku roszczeń wynikających z poźniejszych odkrytych wad pojazdu, sprzedający będzie miał prawo zwrócić kupującemu kwotę jaka jest zawarta na umowie.
 • Wpisywaniu jako współwłaściciela osoby które posiadają krótki okres prawo jazdy i są to osobę młode - warto najpierw skonsultować wysokość kosztów ubezpieczenia OC, często ubezpieczenie wtedy jest znaczenie większe i droższe.
 • Wpisywaniu jako współwłaściciela osoby które posiadają krótki okres prawo jazdy i są to osobę młode - warto najpierw skonsultować wysokość kosztów ubezpieczenia OC, często ubezpieczenie wtedy jest znaczenie większe i droższe.
 • Oryginał umowy zawsze jest dla kupującego, kopia egzemplarzu jest dla sprzedającego
 • W przypadku zakupu pojazdu zarejestrowanego, nie posiadającego aktualnego ubezpieczenia OC, kupujący aby nie ponosił odpowiedzialności finansowej nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) powinien zawrzeć umowe, polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC w dniu zakupu pojazdu (podpisania umowy).

O czym warto pamiętać przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu ciężarowego

 • Umowę sporządzamy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy
 • Oryginał umowy jest dla kupującego, natomiast kopia dla sprzedającego,
 • Kupując pojazd na umowę, jesteśmy zobowiązani odprowadzić podatek. Deklarację PCC-3 wraz z załącznikami składasz w ciągu 14. dni od dnia zawarcia umowy. Deklaracji nie musisz składać jeśli:
 • cena samochodu ustalona na 1000 zł lub mniej, odpowiada jego wartości rynkowej, nie musisz składać deklaracji PCC‑3 i płacić podatku.
 • umowa jest zawarta za granicą,
 • kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.
 • W przypadku sprzedaży pojazdu przez nieletniego, wymagana jest zgoda sądu rodzinnego na sprzedaż pojazdu przez opiekuna prawnego w imieniu nieletniego (osoba niepełnoletnia nie ma zdolności do czynności prawnych),
 • W przypadku zakupu pojazdu przez nieletniego, umowę musi podpisać rodzic lub opiekun prawny,
 • Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany na sprzedającego i nie widnieje on w dowodzie rejestracyjnym, pamiętaj zabrać od sprzedającego ciągłość dokumentów właśności począwszy od właściciela z dowodu rejestracyjnego. Dokumenty te należy przekazać kupującemu w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Wzór - Umowa kupna sprzedaży samochodu ciężarowego (dostawczego np. van, furgon, skrzynia, wywrotka)

Pobierz darmowy druk wzoru umowy kupna-sprzedaży do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Umowa kupna sprzedaży samochodu ciężarowegoPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Umowa kupna sprzedaży samochodu ciężarowegoPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Umowa kupna sprzedaży samochodu ciężarowegoFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Umowa kupna sprzedaży samochodu ciężarowego

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.