Umowa kupna sprzedaży samochodu specjalnego (np. pomoc drogowa, oczyszczanie dróg, do zimowego utrzymania dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, sklep/bar, kempingowy, strażackiego)


Umowa kupna-sprzedaży na zakup lub sprzedaż samochodu specjalnego jest dokumentem potwierdzającym przeniesienia praw własności pojazdu. Na podstawie takiego dokumentu w momencie zawarcia umowy stajemy się właścicielami pojazdu i przestajemy nim być. Poniżej możesz pobrać przygotowany wzór na nabycie lub zbycie samochodu specjalny.
Pamiętaj aby umowę sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kupującego i sprzedającego. Umowę należy uzupełnić czytelnie. Warto pamietać że oryginał umowy zawsze jest dla kupującego, natomiast kopia dla sprzedającego.

Jakie są rodzaje samochodów specjalnych:

 • samochód specjalny o przeznaczeniu - oczyszczanie dróg
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - zimowego utrzymania dróg
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - pomoc drogowa
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - ambulatorium/laboratorium służby zdrowia
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - żuraw samochodowy
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - pożarniczy
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - pogotowie techniczne/warsztat
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - kino/wystawa/biblioteka
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - sklep/bar
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - radiofoniczny/telewizyjny
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - do prac wiertniczych
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - agregat elektryczny/spawalniczy
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - kempingowy
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - pogrzebowy
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - laboratorium techniczne
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - koparka
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - koparko-spycharka
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - ładowarka
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - bankowóz
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - sanitarny
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - inny
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - operacyjny służby miejskiej zakładów komunikacyjnych itp.
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - przewóz osób niepełnosprawnych
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - pojazd ratownictwa chemicznego
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - pojazd górniczego pogotowia ratunkowego
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - przystosowany do przewozu osób (dotyczy tylko samochodów ciężarowych oraz przyczep wchodzących w skład kolejki turystycznej)
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - pojazd służby więziennej
 • samochód specjalny o przeznaczeniu - przewóz uczniów (w tym niepełnosprawnych)

Art. 535 kodeksu cywilnego - pojęcie umowy sprzedaży:

 • § 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Jakie elementy powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu:

 • Datę oraz miejsce (miejscowość) sporządzenia umowy - warto wpisać też godzinę zawarcia umowy.
 • Dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL lub nazwę firmy, adres siedziby i NIP). Numer PESEL nie jest wymagany ale warto zamieścić na dokumencie.
 • Dane sprzedającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL lub nazwę firmy, adres siedziby i NIP). Numer PESEL nie jest wymagany ale warto zamieścić na dokumencie.
 • Dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN - podwozia, nadwozia, ramy).
 • Kwotę sprzedaży - cena powinna być podana wraz z walutą pieniądza.
 • W przypadku gdy pojazd posiada jakieś wady, uszkodzenia - należy wpisać wszystkie usterki na umowie (od tego zależna jest wartość sprzedaży pojazdu).
 • Podpisy osób sporządzających umowę - kupującego i sprzedającego.

Najczęstsze popełniane błędy przy zawarciu umowy

 • Pomyłki przy wpisywaniu danych takich jak numer VIN (nadwozia, podwozia lub ramy), numer PESEL lub data zawarcia - w takim przypadku albo przepisujemy umowę na nowym druku, albo przy poprawkach (skreśleniach) podpisują się wszystkie osoby sporządzające umowe (akceptują zmianę treści umowy).
 • Wpisywanie na umowę mniejszej kwoty sprzedaży pojazdu - w przypadku roszczeń wynikających z poźniejszych odkrytych wad pojazdu, sprzedający będzie miał prawo zwrócić kupującemu kwotę jaka jest zawarta na umowie.
 • Wpisywaniu jako współwłaściciela osoby które posiadają krótki okres prawo jazdy i są to osobę młode - warto najpierw skonsultować wysokość kosztów ubezpieczenia OC, często ubezpieczenie wtedy jest znaczenie większe i droższe.
 • Wpisywaniu jako współwłaściciela osoby które posiadają krótki okres prawo jazdy i są to osobę młode - warto najpierw skonsultować wysokość kosztów ubezpieczenia OC, często ubezpieczenie wtedy jest znaczenie większe i droższe.
 • Oryginał umowy zawsze jest dla kupującego, kopia egzemplarzu jest dla sprzedającego
 • W przypadku zakupu pojazdu zarejestrowanego, nie posiadającego aktualnego ubezpieczenia OC, kupujący aby nie ponosił odpowiedzialności finansowej nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) powinien zawrzeć umowe, polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC w dniu zakupu pojazdu (podpisania umowy).

Wzór - Umowa kupna sprzedaży samochodu specjalnego (np. pomoc drogowa, oczyszczanie dróg, do zimowego utrzymania dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, sklep/bar, kempingowy, strażackiego)

Pobierz darmowy druk wzoru umowy kupna-sprzedaży do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.