Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu


Nie możemy zarejestrować pojazdu na terenie naszego kraju ponieważ nie spełnia określonych warunków technicznych i wymagane jest odstępstwo od danych technicznych pojazdu? Złóż odpowiedni wniosek o zezwolenie na rejestracje pojazdu w naszym kraju. Druk do pobrania poniżej wraz z wszystkimi szczegółami.
W przypadku gdy stacja kontroli pojazdu wydała nam badanie negatywne lub stwierdzające, iż pojazd nie spełnia określonych parametrów aby mógł zostać zarejestrowany w naszym kraju, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie odstępstwa od warunków technicznych pojazdu.

Od jakich, przykładowych warunków technicznych możemy wnieść o odstępstwo?

 • krótkiego numeru identyfikacyjnego VIN,
 • maksymalnej masy całkowitej pojazdu,
 • nacisków na osi,
 • specyfikacji pojazdu,
 • kierownicy po prawej stronie,
 • długości pojazdu,
 • szerokości pojazdu,
 • masy pojazdu,
 • i inne.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie odstępstwa od warunków technicznych pojazdu?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, należy złożyć w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek można przesłać pocztą na powyższy adres lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
Dane kontaktowe: (zobacz listę oddziałów TDT)

Jak długo zaczekamy na decyzje o udzieleniu bądź nie odstępstwa od warunków technicznych pojazdu?

Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na odstępstwo może trwać do miesiąca, w przypadku spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony. Na każdym etapie prowadzonego postępowania, wnioskodawca jest informowany o wszystkich czynnościach prowadzonych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych?

 • Dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 – ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wskazujące, których warunków technicznych pojazd nie spełnia;
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu;
 • Sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 70zn ust. 2 – ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • Dokument sporządzony przez jednostkę uprawnioną wskazujący warunki lub wymagania techniczne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a niespełnione przez pojazd objęty dopuszczeniem jednostkowym udzielonym na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku pojazdu objętego procedurą dopuszczenia jednostkowego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
 • Oświadczenie producenta pojazdu, opinię jednostki uprawnionej albo opinię rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a – ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczące danych technicznych pojazdu w zakresie objętym wnioskiem;
 • Dowód rejestracyjny kraju poprzedniej rejestracji pojazdu;
 • Dowód uiszczenia opłaty, za wydanie zezwolenia na odstępstwo;
 • Wyraźne zdjęcia pojazdu przedstawiające: całą bryłę pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, tabliczkę znamionową pojazdu, umiejscowienie kolumny kierowniczej.

Ile kosztuje wydanie decyzja o wydaniu odstępstwa od warunków technicznych?

Koszt wydania odstępstwa wynosi 450 zł.

Wzór - Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazduFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.