Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu dla samochodu osobowego lub ciężarowego, motocykla, ciągnika samochodowego albo quada


Utraciłeś kartę pojazdu od swojego samochodu, motocykla, quada, ciągnika samochodowego lub karta pojazdu została zniszczona? Pamiętaj aby złożyć wniosek o wydania duplikatu wydanej karty pojazdu. Poniżej znajdziesz wzór wniosku o wtórnik karty pojazdu, gotowego do wypełnienia i złożenia w swoim urzędzie!
Wniosek o wydanie karty pojazdu składamy w Wydziale Komunikacji zgodnie z adresem zamieszkania lub siedziby firmy posiadającej osobowość prawną. Kosz wydania wtórnika karty pojazdu wynosi 75,50 zł.

Zgodnie § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451 z późn. zm.)

1. W przypadku utraty karty, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty po:
  • 1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • 2) złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. W przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty pojazdu po:
  • 1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • 2) oddaniu dotychczasowej karty.

Uwaga! Od dnia 4 września 2022 r. karty pojazdu nie będą już wydawane

W związku z powyższym w sprawach związanych z rejestracją pojazdu zamiast karty będziemy musili przedłożyć oświadczenie o jej utracie (pobierz druk).
Karty pojazdu wydawane są dla pojazdów zarejestrowany w kraju lub nowych o rodzaju (dla pojazdów które nie są wymienione poniżej oraz pojazdów zabytkowych i dyplomatycznych, karty pojazdu nie były wydawane):
  • samochód osobowy, samochód ciężarowy lub samochód specjalny,
  • ciągnik samochodowy (siodłowy),
  • autobus,
  • motocykl
  • czterokołowce czyli pojazd samochodowy inny (np. quad, microcar)

Wzór - Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu dla samochodu osobowego lub ciężarowego, motocykla, ciągnika samochodowego albo quada

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wtórnik karty pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wtórnik karty pojazduPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wtórnik karty pojazduFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wtórnik karty pojazdu

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.