Wniosek (wezwanie) o zwrot kwoty za wydanie karty pojazdu w latach 2004 - 2006


W dawnych latach, wydziały Komunikacji pobierały bezprawnie większe pieniądze za wydanie karty pojazdu do pojazdów sprowadzonych. Możesz się ubiegać o zwrot należności. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku (wezwania) o zwrot za wydanie karty pojazdu wydanej w okresie od 1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r.
Od 1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r. za zarejestrowanie samochodu sprowadzonego do Polski z Unii Europejskiej pobierana była opłata w wysokości 500 zł. Jej podstawą były przepisy nieobowiązującego już rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 17 stycznia 2006 r. (sygn. U 6/04) uznał jednak § 1 tego rozporządzenia (który określił wysokość opłaty na 500 zł) za niezgodny z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i Konstytucją RP. Wyrok ten umożliwił kierowcom ubieganie się o zwrot nadpłaconej kwoty w wysokości 425 zł. Przyjęto bowiem, że 75 zł pokrywa uzasadnione koszty druku i dystrybucji dokumentów.
Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta, zobowiązane do zwrotu nadpłaconej kwoty za wydanie karty pojazdu, często podnosiły zarzut przedawnienia, oparty na przepisach kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń, w szczególności zaś na art. 118 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.(rp.pl)
O zwrot należności mogą ubiegać się osoby, które na podstawie poprzednio obowiązującego rozporządzenia uiściły opłatę za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł. Muszą to być osoby, które wskazaną opłatę uiściły najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2006 r., od dnia 15 kwietnia 2006 r. na podstawie nowego rozporządzenia urzędy powinny bowiem pobierać kwotę 75 zł.
Wyrokiem z dnia 17. stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04 Sąd Najwyższy orzekł, że § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o zwrot wpłaty w wysokości 425 zł za wydanie karty pojazdu uzupełniamy i składamy w przypadku następujących, zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu pojazdów:
  • samochód osobowy, samochód ciężarowy lub samochód specjalny,
  • ciągnik samochodowy (siodłowy),
  • autobus,
  • motocykl,
  • czterokołowce czyli pojazd samochodowy inny (np. quad, microcar)

Wzór - Wniosek (wezwanie) o zwrot kwoty za wydanie karty pojazdu w latach 2004 - 2006

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek (wezwanie) o zwrot kwoty za wydanie karty pojazdu w latach 2004 - 2006Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek (wezwanie) o zwrot kwoty za wydanie karty pojazdu w latach 2004 - 2006Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek (wezwanie) o zwrot kwoty za wydanie karty pojazdu w latach 2004 - 2006Formularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek (wezwanie) o zwrot kwoty za wydanie karty pojazdu w latach 2004 - 2006

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.