Wniosek zgłoszenia szkody pojazdu na drodze do zarządcy dróg (droga powiatowa, gminna, krajowa lub autostrady)


Wasz pojazd uległ zniszczeniu (uszkodzeniu) na drodze z powodu złej nawierzchni (np. dziury w drodze) lub spowodowana kolizja z dzikiem zwierzęciem? Możesz ubiegać o odszkodowanie do zarządcy drogi odpowiedzialnej za dbanie i ochronę.
W przypadku uszkodzenia pojazdu np. koła możemy wnioskować do zarządcy drogi o wypłacenie odszkodowania które pokryje koszty naprawy. Wniosek składamy do zarządcy odpowiedzialnego za drogę.
Odpowiedzialność zarządcy drogi wynika z kilku ustaw. W ustawie o drogach publicznych możemy znaleść, że obowiązek dbania o drogi oraz ich stan spoczywa na zarządcy lub jej właścicielu i jego obowiązkiem jest wykonywanie prac remontowych i zabezpieczających, robót konserwacyjnych, porządkowych i takich, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i swobody poruszania się po drodzę.

Zgodnie art. 14 ustawy dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych:

 • 1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
 • 2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:
 • 1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 • 2) wojewódzkich – zarząd województwa;
 • 3) powiatowych – zarząd powiatu;
 • 4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 • 3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8, 17 i 20, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
 • 5. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz dróg, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a, jest prezydent miasta.
 • 5a. Funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich, może pełnić zarząd związku metropolitalnego.
 • 8. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia pełni funkcję zarządcy drogi krajowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 413 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny:

 • Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Jakie dokumenty będę musiał przedstawić do zgłoszenia szkody zarządcy dróg?

 • Wniosek o zgłoszenie szkody,
 • Opis zdarzenia,
 • Zdjęcia uszkodzeń pojazdu i miejsce zdarzenia,
 • Jeśli byli świadkowie zdarzenia, postaraj się o ich pisemne zeznania.
 • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • Notatka z Policji, Straży Miejskiej lub innej jednostki jeżeli było dokonane zgłoszenie do zdarzenia,

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę trwa 3 lata – tyle czasu masz na zgłoszenie wniosku.

Do ilu czasu będę czekał na odpowiedz urzędu?

Ubezpieczyciel zarządcy drogi ma 30 dni na odniesienie się do złożonego wniosku.

Wzór - Wniosek zgłoszenia szkody pojazdu na drodze do zarządcy dróg (droga powiatowa, gminna, krajowa lub autostrady)

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek zgłoszenia szkody pojazdu na drodze do zarządcy drógPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek zgłoszenia szkody pojazdu na drodze do zarządcy drógPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek zgłoszenia szkody pojazdu na drodze do zarządcy drógFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek zgłoszenia szkody pojazdu na drodze do zarządcy dróg

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.