Wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego - Nowe Skalmierzyce (Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej)


Jeżeli nasz samochód osobowy został zezłomowany, skradziony lub na przykład zbyty za granicę podlega on obowiązku wyrejestrowaniu w Polsce. W takim przypadku musimy złożyć odpowiedni wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego w miejscowości Nowe Skalmierzyce która podlega pod Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Poniżej znajduję się druk wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku:

 • 1. Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • 2. Kradzieży pojazdu,
 • 3. Wywozu pojazdu z kraju lub zbycia za granicę,
 • 4. Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • 5. Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • 6. Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • 7. Wycofania pojazdu z obrotu w przypadku zakazu wprowadzania do obrotu nowego pojazdu bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu.

Jakie dokumenty wymagane są do wyrejestrowania samochodu osobowego w miejscowości Nowe Skalmierzyce?

 • 1. W przypadku złomowania (demontażu):
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego,
 • tablice rejestracyjne,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 2. W przypadku kradzieży pojazdu:
 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie o utracie pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • 3. W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub zbycia za granicę:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 4. W przypadku zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicę:
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 5. W przypadku zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicę:
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 6. W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany własności:
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • 7. W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany własności:
 • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł,

Kto może wyrejestrować samochód osobowy w miejscowości Nowe Skalmierzyce?

Właściciel składa osobiście w urzędzie wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego. W przypadku gdy właścicielami jest klika osób lub firm wniosek składają osobiście wszyscy. Wyrejestrowanie może też dokonać pełnomocnik posiadający pisemne pełnomocnictwo od właściciela lub właścicieli (tutaj przykładowy wzór upoważnienia).

Gdzie należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego w miejscowości Nowe Skalmierzyce?

Wyrejestrowanie samochodu osobowego dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu osobowego w miejscowości Nowe Skalmierzyce?

Opłata skarbowa za wyrejestrowanie samochodu osobowego wynosi 10 zł.

Ile mam czasu na wyrejestrowanie samochodu osobowego w miejscowości Nowe Skalmierzyce?

Mamy 30 dni na złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Czy wyrejestrowanie pojazdu podlega karze pieniężnej w przypadku braku złożenia wniosku lub złożenia po jego terminie?

Wyrejestrowanie pojazdu nie podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł otrzymamy w przypadku gdy nie złożym zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie widnieją nasze dane i nie dokonaliśmy odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie.

W jaki sposób możemy złożyć wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego w miejscowości Nowe Skalmierzyce?

 • Składając wniosek osobiście lub za pisemnym pełnomocnictwie w urzędzie gdzie pojazd jest zarejestrowany,
 • Przesyłając komplet dokumentów w oryginale wraz z uzupełnionym wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu na adres urzędu gdzie pojazd jest zarejestrowany.

Uwaga!

W przypadku zbycia pojazdu (sprzedaży, darowizny, wymiany) należy złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu, a nie wniosek o wyrejestrowanie (pobierz druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu).

Dane urzędu (Wydziału komunikacji)

 • Nazwa urzędu: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
 • Adres oddziału: Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka (zobacz jak dojechać do urzędu)
 • Powiat: Powiat ostrowski (województwo mazowieckie)
 • Gmina: Nowe Skalmierzyce
 • Zakres terytorialny (miasta, gminy): Ostrów Mazowiecka, Brok, Andrzejewo, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne

Dane kontaktowe urzędu


Wydział komunikacji Nowe Skalmierzyce - Wzór wniosku o wyrejestrowanie samochodu osobowego

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku o wyrejestrowanie do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego Nowe SkalmierzycePobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego Nowe SkalmierzycePobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego Nowe SkalmierzycePobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - wniosek o wyrejestrowanie samochodu osobowego Nowe Skalmierzyce

Przydatne materiały:

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.