Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii A2 (motocykl do 35 kW mocy) dla osoby niepełnoletniej


Rozpoczynasz kursy na prawo na kategorie A2 (motocykl do 35 kW mocy), a nie jesteś osobą pełnoletnią? Pamiętać że, aby otrzymać numer PKK musisz mieć zgodę rodzica na rozpoczęcie kursów. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy. Zgoda jest wymagana gdy osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy na kategorie: A2 (motocykl do 35 kW mocy) jest osobą niepełnoletnią i nie ma ukończone 18 lat.
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii A2 (motocykl do 35 kW mocy) dla osoby niepełnoletniej druk wzór formularz pdf Zgoda rodzica na rozpoczęcie kursów na prawo jazdy jest pisemnym wyrażeniem zgody przez jednego lub oboje rodziców (lub prawnych opiekunów) osoby nieletniej, która chce rozpocząć naukę jazdy. Jest to dokument, który potwierdza, że rodzic lub opiekun wyraża zgodę na to, że nieletnie dziecko może uczyć się prowadzenia pojazdu i ubiegać się o prawo jazdy.

Jakimi pojazdami możesz kierować na kategorii A2

  • motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki: moc do 35 kW stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
  • pojazdy z kategorii AM

Wymagany minimalny wiek dla kategorii A2

18 lat - to minimalny wiek który musi posiadać osoba ubiegająca się o prawo jazdy na kategorie AM

Art. 21 ust. 2 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

  • 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Art. 21 ust. 1 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

  • 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
  • 1) uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:
  • a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub
  • b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo
  • 2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  • – może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Wzór - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii A2 (motocykl do 35 kW mocy) dla osoby niepełnoletniej

Pobierz darmowy druk wzoru zgody do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.