Zharmonizowane kody wspólnotowe (Unii Europejskiej) które znajdują się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zarejestrowanego na terytorium Unii Europejskiej


Chcesz wiedzieć co oznacza każdy kod oznaczenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zarejestrowanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej? Zobacz co określa poszczególne oznaczenie.
Zgodnie z załącznikiem nr I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 351, z późn. zm.6 ) poszczególny kod w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oznacza:
 • (A) numer rejestracyjny;
 • (B) data pierwszej rejestracji pojazdu;
 • (C) dane osobowe;
 • (C.1) posiadacz świadectwa rejestracji:
 • (C.1.1) nazwisko lub nazwa firmy,
 • (C.1.2) inna nazwa(-y) lub inicjał(-y) (gdzie właściwe),
 • (C.1.3) adres w Państwie Członkowskim rejestracji w dniu wydania dokumentu;
 • (C.2) właściciel pojazdu (podani są wszyscy właściciele),
 • (C.2.1) nazwisko lub nazwa firmy,
 • (C.2.2) inna nazwa(-y) lub inicjał(- y) (gdzie właściwe),
 • (C.2.3) adres w Państwie Członkowskim rejestracji w dniu wydania dokumentu,
 • (C.3) osoba fizyczna lub prawna, która może użytkować pojazd na podstawie tytułu prawnego innego niż prawo własności,
 • (C.3.1) nazwisko lub nazwa firmy,
 • (C.3.2) inna nazwa(-y) lub inicjał(- y) (gdzie właściwe),
 • (C.3.3) adres w Państwie Członkowskim rejestracji w dniu wydania dokumentu,
 • (C.4) w przypadku gdy dane szczegółowe wymienione w II.6, kod C.2, nie są zawarte w świadectwie rejestracji, odniesienie do faktu, że posiadacz świadectwa rejestracji:
  a) jest właścicielem pojazdu,
  b) nie jest właścicielem pojazdu,
  c) nie jest określony w świadectwie rejestracji jako właściciel pojazdu;
 • (C.5), (C.6), (C.7), (C.8) jeżeli zmiana w danych osobowych podanych w II.5, kod C.1, II.6, kod C.2 i/lub II.6, kod C.3 nie powoduje wydania nowego świadectwa rejestracji, nowe dane osobowe odpowiadające tym punktom mogą zostać zawarte pod kodem (C.5), (C.6), (C.7) lub (C.8); zostają one przydzielone zgodnie z odniesieniami w II.5, kod C.1, II.6, kod C.2, II.6, kod C.3 i II.5 kod C.4;
 • (D) pojazd:
 • (D.1) marka,
 • (D.2) typ, — model (jeżeli dostępne), — wersja (jeżeli dostępne);
 • (D.3) oznaczenie(-a) handlowe:
 • (E) numer identyfikacyjny pojazdu;
 • (F) masa:
 • (F.1) maksymalna dopuszczalna technicznie rzeczywista masa całkowita, z wyjątkiem motocykli;
 • (F.2) maksymalna dopuszczalna rzeczywista masa całkowita pojazdu w ruchu w Państwie Członkowskim rejestracji;
 • (F.3) maksymalna dopuszczalna rzeczywista masa całkowita całego pojazdu w ruchu w Państwie Członkowskim rejestracji;
 • (G) masa pojazdu w ruchu z nadwoziem i urządzeniem sprzęgającym w przypadku pojazdu holowniczego w ruchu z każdej kategorii innej niż M1;
 • (H) okres ważności, jeżeli nie jest nieograniczony;
 • (I) data rejestracji, do której odnosi się świadectwo;
 • (J) kategoria pojazdu;
 • (K) numer(-y) homologacji (jeżeli dostępne);
 • (L) liczba osi;
 • (M) rozstaw osi (w mm);
 • (N) w odniesieniu do pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3 500 kg, rozdział technicznie dopuszczalnej maksymalnej rzeczywistej masy całkowitej między osiami:
 • (N.1) oś 1 (w kg),
 • (N.2) oś 2 (w kg), gdzie właściwe,
 • (N.3) oś 3 (w kg), gdzie właściwe,
 • (N.4) oś 4 (w kg), gdzie właściwe,
 • (N.5) oś 5 (w kg), gdzie właściwe;
 • (O) maksymalna technicznie dopuszczalna masa holownicza przyczepy:
 • (O.1) z hamulcem (w kg),
 • (O.2) bez hamulca (w kg);
 • (P) silnik;
 • (P.1) pojemność (w cm3),
 • (P.2) moc maksymalna netto (w kW) (jeżeli dostępne),
 • (P.3) rodzaj paliwa lub źródło mocy;
 • (S) liczba miejsc,
 • (S.1) liczba miejsc, łącznie z miejscem kierowcy,
 • (S.2) liczba miejsc stojących (gdzie właściwe).
 • (Q) stosunek moc/masa (w kW/kg) (tylko w motocyklach);
 • (P) silnik:
 • (P.4) prędkość znamionowa (w min-1)
 • (P.5) numer identyfikacyjny silnika;
 • (R) kolor pojazdu;
 • (T) maksymalna prędkość pojazdu (w km/h):
 • (U) poziom hałasu (zewnętrznego):
 • (U.1) podczas postoju (w dB(A)),
 • (U.2) prędkość silnika (w min-1),
 • (U.3) podczas jazdy (w dB(A));
 • (V) emisja spalin:
 • (V.1) CO (w g/km lub g/kWh),
 • (V.2) HC (w g/km lub g/kWh),
 • (V.3) NOx (w g/km lub g/kWh),
 • (V.4) HC + NOx (w g/km),
 • (V.5) dane szczegółowe w odniesieniu do Diesla (w g/km lub g/kWh),
 • (V.6) skorygowany współczynnik pochłaniania w odniesieniu do Diesla (w min-1),
 • (V.7) CO2 (w g/km),
 • (V.8) łączne zużycie benzyny (w l/100 km),
 • (V.9) wskazanie kategorii środowiskowej homologacji WE; odniesienie do wersji stosowanej na mocy dyrektywy 70/220/EWG (1) lub dyrektywy 88/77/EWG (2);
 • (W) pojemność zbiornika(-ów) paliwa (w litrach).

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.