Czy muszę tłumaczyć belgijski dowód rejestracyjny pojazdu do rejestracji w kraju


Wymagania dotyczące tłumaczenia belgijskiego dowodu rejestracyjnego pojazdu mogą się różnić w zależności od wydanego dowodu rejestracyjnego, treści która w nim się znajduje i urzędu, w którym chcesz zarejestrować pojazd. W niektórych przypadkach może być wymagane tłumaczenie dokumentu na język urzędowy danego kraju, a w innych przypadkach może być akceptowany oryginalny dokument w języku niderlandzkim, francuskim lub niemiecki gdyż takie są używane w Belgii.
Zgodnie z §5 ustawy - Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz 1847 z późn. zm).
  • 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
  • 2. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
  • 1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.5) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, str. 351);
Czy muszę tłumaczyć belgijski dowód rejestracyjny pojazdu do rejestracji w kraju - wyjaśnienieW związku z powyższym nie wymaga się tłumaczenia w zakresie kodów które znajdują się w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Listę kodów o których mowa znajdziemy poniżej. Natomiast wymagane będzie tłumaczenie wszystkich pieczęci lub ręcznych wpisów na dowodzie rejestracyjnym oraz treści które nie są określone kodami.

Jeżeli chodzi o dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego w Belgii, to mamy do czynienia z różnymi rodzajami dowodów rejestracyjnych wydawanymi w różnych latach i różnych formach.

W większości przypadkach nie będzie wymagane tłumaczenie dowodów rejestracyjnych pojazdów takich jak samochód osobowy, motocykl, motorower lub czterokołowców takich jak np. quad. Natomiast w wielu przypadkach może być wymagane tłumaczenie samochodów ciężarowych, zwłaszcza takich które nie spełniają warunków homologacyjnych i nie mają w pozycji (K) i (J) podanego numeru świadectwa homologacji i kategorii pojazdu.
  • 1. Dla poniższego przykładu nie powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ wszystkie informacje są zawarte w kodach, Jest określony rodzaj pojazdu (J) - M1 (samochód osobowy), podrodzaj (J.2) - AF (wielozadaniowy) oraz ma wpisany nr świadectwa homologacji w pozycji (K).
  • 2. Dla poniższego przykładu nie powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ wszystkie informacje są zawarte w kodach, Jest określony rodzaj pojazdu (J) - M1 (samochód osobowy), podrodzaj (J.2) - AF (wielozadaniowy).
  • 3. Dla poniższego przykładu nie powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ wszystkie informacje są zawarte w kodach, Jest określony rodzaj pojazdu (J) - M1 (samochód osobowy), podrodzaj (J.2) - AF (wielozadaniowy).
  • 4. Dla poniższego przykładu powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ dowód rejestracyjny jest starego typu i nie posiada zharmonizowanych kodów o których mowa w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
Ważne! Informacje te są tylko pomocnicze. Decyzja zawszę będzie po stronie wydziału komunikacji. Aby uzyskać dokładne informacje na ten temat, najlepiej skonsultować się z lokalnym urzędem rejestracyjnym, w którym planujesz zarejestrować pojazd. Tam będą w stanie udzielić Ci informacji na temat wymagań dotyczących tłumaczenia dokumentów oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów, które mogą być potrzebne. Pamiętaj, że informacje te mogą się różnić w zależności od urzędu, dlatego zawsze warto sprawdzić wymagania bezpośrednio u odpowiednich jednostkach.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.