Czy muszę tłumaczyć niemiecki dowód rejestracyjny pojazdu do rejestracji w kraju


Wymagania dotyczące tłumaczenia niemieckiego dowodu rejestracyjnego pojazdu mogą się różnić w zależności od wydanego dowodu rejestracyjnego i urzędu, w którym chcesz zarejestrować pojazd. W niektórych przypadkach może być wymagane tłumaczenie dokumentu na język urzędowy danego kraju, a w innych przypadkach może być akceptowany oryginalny dokument w języku niemieckim.
Zgodnie z §5 ustawy - Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz 1847 z późn. zm).
  • 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
  • 2. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
  • 1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.5) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, str. 351);
Czy muszę tłumaczyć niemiecki dowód rejestracyjny pojazdu do rejestracji w kraju - wyjaśnienieW związku z powyższym nie wymaga się tłumaczenia w zakresie kodów które znajdują się w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Listę kodów o których mowa znajdziemy poniżej. Natomiast wymagane będzie tłumaczenie wszystkich pieczęci lub ręcznych wpisów na dowodzie rejestracyjnym oraz treści które nie są określone kodami.

Jeżeli chodzi o dowód rejestracyjny z niemiec, to mamy do czynienia z trzema rodzajami dowodów rejestracyjnych wydawanymi w różnych latach i różnych formach.

  • 1. Dla poniższego przykładu nie powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ wszystkie informacje są zawarte w kodach i nie ma dodatkowych informacji w punkcie 22.
  • 2. Dla poniższego przykładu może być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ w punkcie 22 są zawarte dodatkowe informacje zamieszczone w kraju rejestracji.
  • 3. Dla poniższego przykładu powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ w punkcie (22) są zawarte dodatkowe informacje zamieszczone w kraju rejestracji. Rodzaj pojazdu nie jest określony kategoria pojazdu w pozycji (J), nie jest w pozycji (K) wpisany nr świadectwa homologacji w związku z tym że w pojeździe dokonywany były zmiany konstrukcyjne. Rodzaj i przeznaczenie pojazdu jest wpisany w pozycji (5) w języku kraju wydającego dowód rejestracyjny.
  • 4. Dla poniższego przykładu powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ dowód rejestracyjny jest starego typu i nie posiada zharmonizowanych kodów o których mowa w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
Ważne! Informacje te są tylko pomocnicze. Decyzja zawszę będzie po stronie wydziału komunikacji. Aby uzyskać dokładne informacje na ten temat, najlepiej skonsultować się z lokalnym urzędem rejestracyjnym, w którym planujesz zarejestrować pojazd. Tam będą w stanie udzielić Ci informacji na temat wymagań dotyczących tłumaczenia dokumentów oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów, które mogą być potrzebne. Pamiętaj, że informacje te mogą się różnić w zależności od urzędu, dlatego zawsze warto sprawdzić wymagania bezpośrednio u odpowiednich jednostkach.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.