Czy muszę tłumaczyć włoski dowód rejestracyjny pojazdu do rejestracji w kraju


Wymagania dotyczące tłumaczenia włoskiego dowodu rejestracyjnego pojazdu mogą się różnić w zależności od wydanego dowodu rejestracyjnego, treści która w nim się znajduje i urzędu, w którym chcesz zarejestrować swój pojazd. W niektórych przypadkach może być wymagane tłumaczenie przysięgłe dokumentu na język urzędowy danego kraju (czyli na język polski), a w innych przypadkach może być akceptowany oryginalny dokument w języku włoskim używanym we Włoszech.
Zgodnie z §5 ustawy - Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz 1847 z późn. zm).
  • 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
  • 2. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
  • 1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.5) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, str. 351);
Czy muszę tłumaczyć włoski dowód rejestracyjny pojazdu do rejestracji w kraju - wyjaśnienieW związku z powyższym nie wymaga się tłumaczenia w zakresie kodów które znajdują się w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Listę kodów o których mowa znajdziemy poniżej. Natomiast wymagane będzie tłumaczenie wszystkich pieczęci lub ręcznych wpisów na dowodzie rejestracyjnym oraz treści które nie są określone kodami.

Jeżeli chodzi o dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego we Włoszech, to mamy do czynienia z różnymi rodzajami dowodów rejestracyjnych wydawanymi w różnych latach i różnych formach.

W większości przypadkach będzie wymagane tłumaczenie dowodów rejestracyjnych pojazdów takich jak samochód osobowy, motocykl, motorower lub czterokołowców takich jak np. quad oraz samochodów ciężarowych lub pojazdów specjalnych, zwłaszcza takich które nie spełniają już warunków homologacyjnych i nie mają w pozycji (K) i (J) podanego numeru świadectwa homologacji i kategorii pojazdu, czyli takich w których dokonywana była zmiana konstrukcyjna.
  • 1. Dla poniższego przykładu powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Większość informacje są zawarte w kodach, Jest określony rodzaj pojazdu (J) - M1 (samochód osobowy), podrodzaj AB - hatchback (J.2) oraz ma wpisany nr świadectwa homologacji w pozycji (K). Natomiast organ rejestrujący może zażądać tłumaczenie części 3 włoskiego dowodu rejestracyjnego, ponieważ są tam dodatkowe dane takie jak np. masa własna.
  • 2. Dla poniższego przykładu powinno być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Ponieważ dowód rejestracyjny jest starego typu i nie zawiera zharmonizowanych kodów zgodnie z dyrektywą UE.
  • Ważne! Informacje te są tylko pomocnicze. Decyzja zawszę będzie po stronie wydziału komunikacji. Aby uzyskać dokładne informacje na ten temat, najlepiej skonsultować się z lokalnym urzędem rejestracyjnym, w którym planujesz zarejestrować pojazd. Tam będą w stanie udzielić Ci informacji na temat wymagań dotyczących tłumaczenia dokumentów oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów, które mogą być potrzebne. Pamiętaj, że informacje te mogą się różnić w zależności od urzędu, dlatego zawsze warto sprawdzić wymagania bezpośrednio u odpowiednich jednostkach.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.