Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu z powodu zbycia za granice


W przypadku gdy nasz pojazd został sprzedany za granice, następnym naszym obowiązkowym krokiem, będzie złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu lub złożenie wniosku o jego wyrejestrowanie.

Jeżeli zdecydujemy się pojazd wyrejestrować możemy tego dokonać w urzędzie dotychczasowej rejestracji.

Jakie dokumenty są wymagane do wyrejestrowania pojazdu z uwagi na zbycie za granicę:
  • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - (pobierz);
  • Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą (umowa lub faktura albo rachunek)
  • Stosowne oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę - (pobierz);
  • Opłatę skarbową w wysokości 10 zł uiszczoną na odpowiednie konto bankowe;
  • Pełnomocnictwo/upoważnienie - (pobierz)


Zgodnie z 79 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
  • 3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
  • 1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu będącego zbywcą albo nabywcą pojazdu wywożonego za granicę.


Zgodnie z §21. ust 1 pkt 3 rozporządzenia ministerstwa infrastruktury i budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 2355 z późn. zm.):

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu wniosek o wyrejestrowanie pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, do którego dołącza:
  • 3) w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy – dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.