Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania przyczepy sprowadzonej z Norwegii


Planujesz zakup lub zakupiłeś przyczepę lekką, przyczepę ciężarową, przyczepę ciężarową rolniczą lub przyczepę specjalną np. kempingową - sprowadzoną z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, w tym przypadku z Norwegii? Aby dokonać rejestracji przyczepy sprowadzonego z Norwegii, musimy przygotować następujące dokumenty, które będą nam potrzebne i które są wymagane w urzędzie gdzie będziemy składać wniosek o pierwszą rejestrację w kraju.
Rozróżniamy dwie opcje z którymi będziemy mogli się spotkać. Różnica w potrzebnej dokumentacji zależy od tego czy kupujemy pojazd bezpośrednio za granicą i jesteśmy jego wyłącznym importerem oraz zakupionego od innego importera który ten pojazd sprowadził do naszego kraju.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania przyczepy sprowadzonej z Norwegii

1. Jeśli kupujemy pojazd bezpośrednio za granicą, bez żadnego polskiego pośrednika to będziemy potrzebowali następujące dokumenty
 • Wniosek o rejestrację przyczepy (pobierz wzór),
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający rejestracje wydany przez właściwy organ w sprawie rejestracji pojazdu w tym kraju (zobacz wzory dowodów) wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Dokumenty własności - umowa lub faktura/rachunek (jeżeli dokument będzie sporządzony tylko w języku zagranicznym, do rejestracji będzie wymagane jego tłumaczenie przysięgłe),
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu (zobacz wzór),
 • Potwierdzenie dokonanie odprawy celnej przewozowej (zobacz wzór) lub zwolnienie z odprawy cenej w przypadku gdy sprowadzamy pojazd elektryczny, na mienie przesiedleńcze lub zabytkowy,
 • Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku (pobierz wzór),
 • Opłata rejestracyjna - 121,50 zł,
 • Upoważnienie (pełnomocnictwo) (pobierz wzór) - w przypadku gdy rejestracje pojazdu nie będziemy mogli załatwić osobiści.
2. Jeśli kupujemy pojazd od polskiego importera który sprowadził ten pojazd na terenie naszego kraju do rejestracji będziemy potrzebowali:
 • Wniosek o rejestrację przyczepy (pobierz wzór),
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający rejestracje wydany przez właściwy organ w sprawie rejestracji pojazdu w tym kraju (zobacz wzory dowodów) wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Dokumenty własności - faktura/rachunek (jeżeli zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy). W przypadku gdy kupujemy pojazd od osoby fizycznej lub firmy która nie prowadzili dzialalność w zakresie obrotu pojazdami, oprócz dokumentu na zakupu od tego sprzedawcy, do rejestracji będzie wymagany dokument na podstawie której ten sprzedawca nabył pojazd (w przypadku gdy dokument ten jest sporządzony w języku zagranicznym, będzie potrzebne tłumaczenie przysięgłe) - dokumenty muszą być w oryginale.
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu (zobacz wzór),
 • Potwierdzenie dokonanie odprawy celnej przewozowej (zobacz wzór) lub zwolnienie z odprawy cenej w przypadku gdy sprowadzamy pojazd elektryczny lub zabytkowy (unikatowy) - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami zamiast odprawy celnej dopuszcza się adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdów, określającą datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej,
 • Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku (pobierz wzór),
 • Opłata rejestracyjna - 121,50 zł,
 • Upoważnienie (pełnomocnictwo) (pobierz wzór) - w przypadku gdy rejestracje pojazdu nie będziemy mogli załatwić osobiści.
Masz jakieś pytania? Napisz w komentarzu, napewno ktoś udzieli Ci odpowiedzi.

Komentarze


#1 | Katarzyna dnia 13/08/2021 19:41
No Avatar
Czy od sprowadzonej przyczepy z Norwegii trzeba zapłacić akcyzę, cło lub podatek?
#2 | Administrator dnia 24/08/2021 17:25
No Avatar
Musi zostać opłacone cło - czyli trzeba dokonać odprawy celnej. Akcyza jest dla samochodów do 3,5t.
#3 | Damian dnia 27/08/2021 13:59
No Avatar
Czy do rejstracji są potrzebne dwie strony dowodu? Jezli przyczepa została w norwegi wyrejestrowana

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.